Stan alarmowy przedłużono w Rumunii o kolejne 30 dni. Maska FFP2 staje się obowiązkowa w Rumunii!

0 4.301

W Rumunii maska ​​ochronna jest obowiązkowa we wszystkich miejscach. Zgodnie z przyjętymi nowymi zasadami musi to być tylko typ medyczny lub Maski FFP2. Decyzję podjął w środę Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, który wyznaczył przedłużenie alarmu i ograniczenia, które będą obowiązywać w kontekście V fali pandemii.

pustypusty

Decyzja CNU ma na celu przedłużenie stanu alarmowego w Rumunii o kolejne 30 dni, począwszy od 8 stycznia. Nowe środki, o których zadecydowała CNSU, mają zostać zatwierdzone decyzją rządu.

Sklepy i restauracje mogą być otwarte do godziny 22.00:1. Będą ograniczenia dla działalności restauracji, pokazów lub wydarzeń sportowych, w zależności od wskaźnika infekcji w każdej miejscowości. Przy zachorowalności na COVID mniej niż 1000 na 50 mieszkańców, większość aktywności będzie dozwolona na poziomie 3% dla zaszczepionych, chorych lub ujemnych testerów COVID. Przy częstości występowania powyżej 1000 na 30 pojemność wyniesie XNUMX%.

W pełni odtwarzamy decyzję nr 1 z 5 stycznia 2022 r. przyjętą przez CNSU:

 • 1. Proponuje się utrzymanie koordynacji operacyjnej publicznych pogotowia ratunkowego i wolontariatu w sytuacjach awaryjnych przez inspektoraty powiatowe / Bukareszt-Ilfov w sytuacjach awaryjnych oraz koordynację policji lokalnej przez Generalną Dyrekcję Policji w Bukareszcie / inspektoraty powiatowe policji.
 • 2. Proponuje się utrzymanie ciągłości działania placówek opiekuńczo-wychowawczych dla osób starszych, domów opieki dla dzieci i dorosłych, pełnosprawnych i pełnosprawnych, a także innych kategorii wrażliwych oraz obowiązek ustanowienia harmonogram pracy pracowników za zgodą zdrowia publicznego powiatu, odpowiednio gminy Bukareszt.
 • 3. Proponuje się utrzymanie przez świadczeniodawców stacjonarnych usług socjalnych obowiązku organizowania swojego programu zgodnie z istniejącym kontekstem epidemiologicznym na poziomie lokalnym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Działalność na poziomie tych służb będzie zorganizowana i prowadzona zgodnie z ustalonymi przez właściwe organy zasadami przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
 • 4. Proponuje się utrzymanie obowiązku stałego prowadzenia działalności wszystkich ośrodków operacyjnych dla sytuacji nadzwyczajnych o działaniu tymczasowym, a także Krajowego Ośrodka Koordynacji i Zarządzania Interwencją oraz powiatowych/Bukaresztańskich ośrodków ds. koordynacja i zarządzanie interwencją.

6. Wyjątki ze środka przewidzianego w pkt 5 następujące kategorie osób:

 • a) dzieci do lat 5;
 • b) osoby samotnie przebywające w urzędzie;
 • c) prezenterzy telewizyjni i ich goście, pod warunkiem zachowania odległości 3 metrów między osobami;
 • d) przedstawiciele kultów religijnych w czasie nabożeństw pod warunkiem zachowania odległości 3 metrów między osobami;
 • e) mówcy w zamkniętych lub otwartych przestrzeniach, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 3 metrów między nimi a innymi osobami w przestrzeni publicznej;
 • f) osoby prowadzące intensywną aktywność fizyczną i/lub w wymagających warunkach pracy (wysokie temperatury, wysoka wilgotność itp.) lub zajęcia sportowe.
 • 7. Proponuje się utrzymanie możliwości izolowania i kwarantanny osób przybywających z krajów o wysokim ryzyku epidemiologicznym na warunkach określonych Decyzją Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / zarządzeniem Ministra Zdrowia.
 • 8. Proponuje się, aby cotygodniowe badania były przeprowadzane przez dyrekcje zdrowia publicznego, personel opiekuńczy i pomocniczy, personel specjalistyczny i pomocniczy pracujący w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla osób starszych, placówkach dla dzieci i dorosłych, z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, jako jak również dla innych wrażliwych grup.
 • 9. SProponuje utrzymanie ograniczeń w organizacji i prowadzeniu wieców, pokazów, procesji, koncertów, pokazów, szkoleń, warsztatów, konferencji lub innych zgromadzeń, organizacji imprez prywatnych (wesela, chrzciny, uroczyste posiłki itp.) oraz spotkania o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, sportowym lub rozrywkowymt w przestrzeniach otwartych lub zamkniętych i ich zagospodarowanie na warunkach pkt 10-25.
 • 10. Proponuje się utrzymanie możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w obiektach i bazach sportowych, składających się z obozów treningowych, treningów i zawodów sportowych organizowanych w Rumunii wyłącznie na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra ds. Młodzieży i Sportu oraz Minister Zdrowia.
 • 11. Proponuje się, aby organizacja i rozwój zawodów sportowych na terenie Rumunii, w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych, może odbywać się tylko w przedziale czasowym 5,00-22,00, przy udziale widzów do 50% maksymalnej pojemności przestrzeni, ich rozmieszczenie na całej powierzchni areny, zapewniające minimalną odległość 2 metrów między osobami i noszeniem masek ochronnych, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zachorowalności po 14 dniach jest mniejszy lub równy 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego harmonogramu szczepień upłynęło 10 dni, osób z ujemnym wynikiem testu RTPCR na SARS-CoV-2 zakażenia wirusem CoV-72 nie starszym niż 2 godziny lub potwierdzony ujemnym wynikiem szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-48 nie starszym niż 15 godzin, odpowiednio osoby w okresie od 180. do 2. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-XNUMX.
 • 12. Proponuje się, aby organizacja i rozwój zawodów sportowych na terenie Rumunii, w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych, może odbywać się tylko w przedziale czasowym 5,00-22,00, przy udziale widzów do 30% maksymalnej pojemności przestrzeni, ich rozmieszczenie na całej powierzchni areny, z zachowaniem minimalnej odległości 2 metrów między ludźmi i noszeniem maski ochronnej, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zachorowalności po 14 dniach jest wyższy niż 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV2 i dla których od zakończenia pełnego harmonogramu szczepień upłynęło 10 dni, osób, które uzyskały wynik ujemny w teście RT-PCR na zakażenie SARS-CoV2. CoV-72 nie starszy niż 2 godziny lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-48 nie starszy niż 15 godzin, odpowiednio osoby w okresie między 180 a 2 dniem po potwierdzeniu SARS- Zakażenie wirusem CoV-2 wirusem SARS-CoV-2 72 godziny lub szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARSCoV-2 nie starszym niż 48 godzin.
 • 13. Proponuje się prowadzenie działalności instytucji muzealnych, bibliotek, księgarni, kin, wytwórni filmowych i audiowizualnych, instytucji performatywnych i/lub koncertowych, szkół ludowych, artystycznych i rzemieślniczych oraz wydarzeń kulturalnych w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych. jedynie na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Kultury i Ministra Zdrowia.
 • 14. Proponuje się, aby na warunkach pkt. 13 organizacja i prowadzenie zajęć w kinach, salach widowiskowych i/lub koncertowych w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych była dozwolona w godzinach od 5,00 do 22,00, z udziałem publiczności do godziny 50 % maksymalnej pojemności przestrzeni i noszenie maski ochronnej, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zachorowalności po 14 dniach jest mniejszy lub równy 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i w przypadku których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osób z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem. SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin, odpowiednio osoby w okresie od 15 do dnia do 180 dni po potwierdzeniu SARS -Zakażenie wirusem CoV-2.
 • 15. Proponuje się, aby na warunkach pkt 13 organizowanie i prowadzenie zajęć w kinach, instytucjach rozrywkowych i/lub koncertach w przestrzeni zamkniętej lub otwartej było dozwolone w godzinach od 5,00 do 22,00, z udziałem publiczności do godziny 30 % maksymalnej pojemności przestrzeni i noszenie maski ochronnej, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zachorowalności po 14 dniach jest wyższy niż 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARSCoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 16. Proponuje się, aby zgodnie z pkt. 13 organizacja i przeprowadzanie spektakli plenerowych, koncertów, festiwali publicznych i prywatnych lub innych wydarzeń kulturalnych była dozwolona z udziałem publiczności do 50% maksymalnej pojemności przestrzeni , ale nie więcej niż 1.000 osób, w godzinach od 5,00 do 22,00, zapewniając odległość 2 metry między osobami i powierzchnię co najmniej 4 metry kwadratowe dla każdej osoby noszącej maskę ochronną, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowana wskaźnik zachorowalności po 14 dniach jest mniejszy lub równy 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osób z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem. SARSCoV-2 nie starszy niż 72 godziny lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin, tj. osoby w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu SARS- Zakażenie wirusem CoV-2.
 • 17. Proponuje się, aby zgodnie z pkt 13 organizowanie i przeprowadzanie spektakli plenerowych, koncertów, festiwali publicznych i prywatnych lub innych wydarzeń kulturalnych było dozwolone z udziałem publiczności do 30% maksymalnej pojemności przestrzeni , ale nie więcej niż 500 osób, w godzinach od 5,00 do 22,00, z odległością 2 metry między osobami i powierzchnią co najmniej 4 m14 na każdą osobę, noszącą maskę ochronną, w powiatach / miejscowościach, w których zachorowalność skumulowana wskaźnik po 1 dniach jest większy niż 1.000/2 mieszkańców. Proponuje się dopuszczenie do udziału wyłącznie osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-10, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 15 dni, osób będących w okresie od 180 do 2 dnia. dzień po potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-72 nie starsze niż 2 godziny lub na szybki test antygenowy na wirus SARS-CoV-48 nie starszy niż XNUMX godzin.
 • 18. Proponuje się, aby organizowanie i prowadzenie kursów, w tym szkoleń zawodowych wymagających zajęć praktycznych, warsztatów i konferencji, w tym dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, było dozwolone jedynie w godzinach 5,00-22,00, przy czym udział osób do 50% maksymalnej pojemności przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz, ale nie więcej niż 150 osób, przy zapewnieniu odległości 2 m między osobami i powierzchni co najmniej 4 m14 dla każdej osoby, noszących ochraniacz maskę i przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia publicznego, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zachorowalności po 1 dniach jest mniejszy lub równy 1.000 / 2 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-10 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 2 dni, osób, które uzyskały ujemny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem. SARS-CoV-72 nie starszy niż 2 godziny lub certyfikowany ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-48 nie starszy niż 15 godzin, odpowiednio osoby w okresie od 180 do dnia do 2 dni po potwierdzeniu SARS -Zakażenie wirusem CoV-XNUMX.
 • 19. Proponuje się, aby organizowanie i prowadzenie kursów, w tym szkoleń zawodowych wymagających zajęć praktycznych, warsztatów i konferencji, w tym dotyczących realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, było dozwolone tylko w godzinach 5,00-22,00, przy czym udział osób do 30% maksymalnej pojemności przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz, ale nie więcej niż 100 osób, przy zapewnieniu odległości 2 metrów między osobami i powierzchni co najmniej 4 m14 dla każdej osoby, noszących ochraniacz maskowanie i przestrzeganie norm zdrowia publicznego, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 1 dniach jest wyższy niż 1.000 / 2 mieszkańców. Proponuje się dopuszczenie do udziału wyłącznie osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-10, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 15 dni, osób będących w okresie od 180 do 2 dnia. dzień po potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-72 nie starsze niż 2 godziny lub na szybki test antygenowy na wirus SARS-CoV-48 nie starszy niż XNUMX godzin.
 • 20. Proponuje się, aby działalność nabożeństw, w tym nabożeństwa zbiorowe i modlitwy, odbywała się w miejscach kultu i/lub poza nimi zgodnie z zasadami ochrony zdrowia, ustalonymi wspólnym zarządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • 21. Proponuje się, aby zgodnie z pkt. 20, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusem SARS-CoV-2, organizacja procesji religijnych i/lub pielgrzymek była dozwolona wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony zdrowia ustanowionymi przez zarządzenie Ministra Zdrowia opinia Sekretariatu Stanu ds. Religii.
 • 22. Proponuje się utrzymanie zakazu uprawiania rekreacji i uprawiania sportu na świeżym powietrzu, z wyjątkiem tych, w których maksymalnie 10 osób nie mieszka razem. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARSCoV-2 nie starsze niż 72 godzin, na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Zdrowia odpowiednio z Ministrem Młodzieży i Sportu, Ministrem Środowiska, Wody i Lasy czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23. Proponuje się utrzymanie organizacji i prowadzenia działalności specyficznej dla instytucji zajmujących się obroną państwa, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem na wolnym powietrzu pod nadzorem epidemiologa.

 • 24. Proponuje się utrzymanie organizacji i prowadzenia określonych działań dyplomatycznych, w tym w siedzibach placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w Rumunii, tak aby zapewnić odległość 2 metrów między osobami i powierzchnię co najmniej 4 metrów kwadratowych dla każdego uczestnika oraz przestrzegania zasad ochrony sanitarnej.
 • 25. Proponuje się utrzymanie środka dotyczącego organizacji wieców i demonstracji z maksymalną liczbą uczestników 100 osób i noszeniem maski ochronnej. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 26. Proponuje się utrzymanie zezwoleń na zapobieganie i kontrolę afrykańskiego pomoru świń przez zbiorowych myśliwych z maksymalnie 20 uczestnikami.
 • 27. Proponuje się utrzymanie zakazu wjazdu do Rumunii przez państwowe przejścia graniczne cudzoziemców i bezpaństwowców przybywających z Botswany, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe, Angoli i Zambii .
 • 28. Proponuje się utrzymanie kompetencji Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Kryzysowych w zakresie przyjmowania środków w celu zawieszenia lotów przewoźników lotniczych do i z krajów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, które zostały ustanowione decyzją Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Kryzysowych na wniosek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

29. Proponuje się wyłączenie następujących kategorii lotów ze środków przyjętych zgodnie z pkt 28:

 • a) wykonywane na państwowych statkach powietrznych;
 • b) transport towarów i/lub korespondencji;
 • c) humanitarne lub świadczenie ratownictwa medycznego;
 • d) poszukiwania ratownictwa lub interwencji w sytuacjach nadzwyczajnych, na wniosek władz publicznych w Rumunii;
 • e) w celu transportu zespołów interwencyjnych technicznych, na wniosek podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Rumunii;
 • f) niekomercyjne lądowania techniczne;
 • g) pozycjonowanie statku powietrznego, bez komercyjnego ładunku promowego;
 • h) techniki wykonywania prac na statkach powietrznych;
 • i) wykonywanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nieregularnymi lotami (czarterami), na przewóz pracowników sezonowych lub na repatriację cudzoziemców, z Rumunii do innych państw, za zgodą Rumuński Urząd Lotnictwa Cywilnego i właściwy organ państwa przeznaczenia;
 • j) wykonywane przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, nieregularnymi lotami (czarterami), z innych państw do Rumunii w celu repatriacji obywateli rumuńskich, za zgodą Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
 • k) wykonywanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lotami nieregularnymi (czarterowymi), na przewóz pracowników w branży transportowej, o której mowa w załączniku nr. 3 do Komunikatu w sprawie wdrażania zielonych pasów zgodnie z Wytycznymi w sprawie środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności podstawowych towarów i usług – C (2020) 1897, z dnia 23.03.2020, z Rumunii do innych państw i z innych państw do Rumunii, za zgodą Rumuńskiego Cywilnego Urzędu Lotniczego oraz właściwego organu państwa przeznaczenia.
 • 30. Proponuje się utrzymanie zakazu drogowego przewozu osób usługami okazjonalnymi, a także uzupełnienie regularnych podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu uczestniczenia w procesjach religijnych i/lub pielgrzymkach do miejsc, w których te czynności odbywać się.

31. Proponuje się utrzymanie czasowego zamknięcia w całości lub w części następujących państwowych przejść granicznych:

 • 31.1 na granicy rumuńsko-węgierskiej: Carei, okręg Satu Mare.
 • 31.2 na granicy rumuńsko-bułgarskiej:
 • a) Lipnița, powiat Konstanca;
 • b) Dobromir, okręg Konstanca.
 • 32. Proponuje się prowadzenie działalności ze społeczeństwem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie przygotowania, wprowadzania do obrotu i konsumpcji żywności i/lub napojów alkoholowych i bezalkoholowych, takich jak restauracje i kawiarnie, wewnątrz budynków i na tarasach, jak również te unieszkodliwiane wewnątrz hoteli, pensjonatów lub innych jednostek zakwaterowania, a także na ich tarasach dopuszczać do 50% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00 w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności po 14 dniach jest mniejszy lub równy 3 / 1.000 mieszkańców . Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, osób, które są w okresie od 15. dnia do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub na szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 48 godzin.
 • 33. Proponuje się prowadzenie działalności ze społeczeństwem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie przygotowania, wprowadzania do obrotu i konsumpcji żywności i/lub napojów alkoholowych i bezalkoholowych, takich jak restauracje i kawiarnie, wewnątrz budynków i na tarasach, a także rozmieszczonych w hotelach, pensjonatach lub innych jednostkach noclegowych, a także na ich tarasach dopuszcza się do 30% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00 w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zachorowalności wynosi 14 dni to ponad 3 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone wyłącznie dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem od potwierdzenia zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 34. Proponuje się, aby środki przewidziane w pkt 32 i 33 miały również zastosowanie do podmiotów gospodarczych zajmujących się przygotowywaniem, wprowadzaniem do obrotu i konsumpcją żywności i/lub napojów alkoholowych i bezalkoholowych w zamkniętych przestrzeniach publicznych z dachem, sufitem lub sufitem .i które są ograniczone co najmniej dwiema ścianami, niezależnie od ich charakteru lub charakteru tymczasowego lub stałego.
 • 35. Proponuje się, aby w przypadku ograniczenia lub zamknięcia działalności podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt 32, 33 i 34, przygotowywanie żywności i wprowadzanie do obrotu żywności oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych niespożywanych w tych lokalach powinno być dozwolone.
 • 36. Proponuje się, aby przyrządzanie, wprowadzanie do obrotu i spożywanie środków spożywczych oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych było dozwolone w specjalnie wyznaczonych przestrzeniach zewnętrznych, z zachowaniem środków ochrony zdrowia ustanowionych wspólnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Ministra Gospodarki, Przedsiębiorczości i Turystyki oraz Prezesa Krajowego Urzędu Sanitarno-Weterynaryjnego i Bezpieczeństwa Żywności. Proponuje się spożywać żywność oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach zlokalizowanych na zewnątrz budynków, na zewnątrz budynków wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, u których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni , osoby między 15. a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARSCoV-2 lub osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 starsze niż 72 godziny lub szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 48 godzin.
 • 37. Proponuje się, aby aktywność ze społeczeństwem w centrach handlowych i parkach powinna być dozwolona wyłącznie osobom, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV2 i u których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osobom będącym w okresie pomiędzy 15 dniem a 180. dzień po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARSCoV2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub szybki test antygenowy na wirusa SARSCoV-2 nie starszy niż 48 godzin. Proponuje się, aby środek nie miał zastosowania do osób zgłaszających się do punktów szczepień w celu podania dawki szczepionki, jeśli ustalone są dedykowane i kontrolowane kolory wejścia, ruchu i wyjścia do/z centrów handlowych i parków.
 • 38. Proponuje się, aby działalność publiczna podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie lub poza parkami i centrami handlowymi, których głównym przedmiotem działalności jest obrót produktami nieżywnościowymi, była dozwolona wyłącznie osobom, które są zaszczepione przeciwko SARS-CoV- 2. i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby w okresie od 15. do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ujemny wynik RT-PCR test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny lub szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin. Proponuje się, aby środek nie dotyczył jednostek farmaceutycznych zlokalizowanych poza centrami handlowymi i parkami oraz stacji benzynowych.
 • 39. Proponuje się, aby dostęp do lokalu do sprzedaży produktów nieżywnościowych o powierzchni mniejszej lub równej 200 m2 był możliwy dla wszystkich osób bez konieczności posiadania dowodu szczepienia, badania lub przejścia przez chorobę , zapewniając odległość między osobami 4 metry i powierzchnię co najmniej XNUMX metry kwadratowe dla każdej osoby oraz z wyeksponowaniem przy wejściu maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie.
 • 40. Proponuje się, aby zakwaterowanie w obiektach zakwaterowania turystycznego było dozwolone tylko dla osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-CoV2 i których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osób będących w okresie od 15 do 180 dzień po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, odpowiednio osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARSCoV-2 nie starszy niż 48 godzin .
 • 41. Proponuje się utrzymanie zakazu barów, klubów i dyskotek.
 • 42. Proponuje się, aby podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową/usługową na terenach zamkniętych i/lub otwartych, publicznych i/lub prywatnych, w tym w centrach handlowych i parkach, organizować i prowadzić swoją działalność w godzinach od 5,00 do 22,00.
 • 43. Proponuje się, aby w drodze wyjątku od postanowień pkt 42, w przedziale czasowym 22,00-05,00 wykonawca mógł być aktywny tylko w stosunku do wykonawców prowadzących działalność w zakresie dostawy do domu.
 • 44. Proponuje się, aby jako wyjątek od postanowień pkt. 42 w godzinach od 22,00 do 05,00 jednostki farmaceutyczne, stacje benzynowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie dostawy do domu, a także przedsiębiorcy w zakresie przewozu drogowego osób i towary, aby móc wykonywać swoją działalność w normalnym trybie pracy, zgodnie z normami ochrony sanitarnej.
 • 45. Proponuje się, aby transport lotniczy był nadal wykonywany zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji części wspólnych, wyposażenia, środków transportu i statków powietrznych, procedur i protokołów wewnątrz portów lotniczych i statków powietrznych, zasad postępowania w porcie lotniczym personelu oraz do wiadomości personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu wykonującego transport lotniczy, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych .
 • 46. Proponuje się, aby transport kolejowy był nadal realizowany zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji części wspólnych na stacjach, przystankach, stacjach lub punktach postojowych, wyposażenia i wyposażenia pociągów, procedur i protokołów na stacjach, przystankach , stacji lub przystanków, ale także wewnątrz wagonów i składów, stopnia i zajętości taboru, zasad postępowania dla personelu i pasażerów oraz informowania personelu i pasażerów w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu pracującego w zakresie transportu kolejowego, na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • 47. Proponuje się, aby transport drogowy był nadal wykonywany z zachowaniem środków i ograniczeń dotyczących higieny i dezynfekcji środków transportu osób, procedur i protokołów wewnątrz środków transportu, stopnia i sposobu zajęcia środków transportu , zasady postępowania przewoźnika i personelu pasażerskiego oraz informacje dotyczące personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu wykonującego transport drogowy, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • 48. Proponuje się, aby żegluga była nadal prowadzona zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji statków pasażerskich, procedur i protokołów wewnątrz statków pasażerskich, stopnia i zajętości statków pasażerskich, postępowania operatorów i pasażerów, a także do informowania personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu zajmującego się żeglugą, na warunkach ustalonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu, Infrastruktury i Łączności, Ministra Zdrowia i Ministra Wewnętrznego sprawy.
 • 49. Proponuje się kontynuowanie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów i osób na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • 50. Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem wykonawców w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie sal gimnastycznych/fitness, dozwolona, ​​nie przekraczająca 50% maksymalnej pojemności pomieszczenia, zapewniająca odległość 2 metrów między ludźmi i powierzchnię co najmniej 4 mkw. na każdą osobę, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności po 14 dniach jest mniejszy lub równy 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone wyłącznie dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem od potwierdzenia zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 51. Proponuje się, aby działalność z publicznością wykonawców w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie sal gimnastycznych/fitness była dozwolona, ​​nie przekraczając 30% maksymalnej pojemności pomieszczenia, z zachowaniem odległości 2 metrów między ludźmi a powierzchni co najmniej 4 m14 na jedną osobę, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 1 dniach jest wyższy niż 1.000 / 2 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-10 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 15 dni, osoby, które są między 180. dniem a 2. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-72 nie starsze niż 2 godzin.
 • 52. Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem wykonawców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania krytymi basenami była dozwolona bez przekraczania 50% maksymalnej pojemności powierzchni, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zapadalności po 14 dniach jest niższy lub równy do 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 53. Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem wykonawców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania krytym basenem była dozwolona bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności powierzchni, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany wskaźnik zapadalności w 14 dniach jest wyższy niż 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, osób, które są w okresie od 15. dnia do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub na szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 48 godzin.
 • 54. Proponuje się, aby działalność wykonawców prowadzących basen odkryty, basen odkryty lub siłownię/fitness była prowadzona zgodnie ze wspólnym zarządzeniem Ministra ds. Młodzieży i Sportu oraz Ministra Zdrowia.
 • 55. Proponuje się, aby działalność ze społeczeństwem licencjonowanych wykonawców w zakresie gier hazardowych była dozwolona do 50% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowana zapadalność stawka po 14 dniach jest mniejsza lub równa 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, osób, które są w okresie od 15. dnia do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARSCoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub na szybki test antygenowy na wirus SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin godziny.
 • 56. Proponuje się, aby działalność z publicznością koncesjonowanych przedsiębiorców w zakresie gier hazardowych była dozwolona do 30% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowana zapadalność stawka po 14 dniach to ponad 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 57. Proponuje się dopuszczenie działalności podmiotów gospodarczych prowadzących salony gier bez przekraczania 50% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 14 dniach jest mniejszy niż lub równy 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, osób, które są w okresie od 15 dnia do 180 dni po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 58. Proponuje się dopuszczenie działalności podmiotów gospodarczych zarządzających salami gier bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności powierzchni w przedziale czasowym 5,00-22,00, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 14 dniach wynosi ponad 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, osób, które są w okresie od 15. dnia do 180. dnia po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godziny lub na szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 48 godzin.
 • 59. Proponuje się, aby działalność podmiotów gospodarczych zarządzających placami zabaw dla dzieci w przestrzeniach zamkniętych lub otwartych była dozwolona bez przekraczania 50% maksymalnej pojemności przestrzeni i tylko w przedziale czasowym 5,00-22,00. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone wyłącznie dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem od potwierdzenia Zakażenie wirusem SARSCoV-2, tj. osoby, u których wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny lub szybki test antygenowy na wirusa SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin był ujemny.
 • 60. Proponuje się utrzymanie obowiązku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność leczniczą w zakresie przestrzegania zasad profilaktyki ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 • 61. Proponuje się utrzymanie obowiązku podmiotów prowadzących działalność hazardową, pielęgnacyjną, noclegową turystyczną z funkcją noclegową, a także prac biurowych z przestrzeniami otwartymi w systemie otwartym do przestrzegania zasad prewencji ustalonych wspólnym zarządzeniem Minister Gospodarki, Przedsiębiorczości i Turystyki oraz Minister Zdrowia.
 • 62. Proponuje się utrzymanie obowiązku organizacji działalności przez instytucje i organy publiczne, podmioty gospodarcze i specjalistów w taki sposób, aby przy wejściu na teren obiektu zapewnić obowiązkową segregację epidemiologiczną i obowiązkową dezynfekcję rąk, zarówno dla własnego personelu, jak i dla odwiedzających , na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • 63. Proponuje się utrzymanie obowiązku prowadzenia działalności na poziomie gabinetów stomatologicznych i jednostek opieki zdrowotnej nieobjętych COVID wyłącznie na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 • 64. Proponuje się utrzymanie obowiązku prowadzenia działalności żłobkowej wyłącznie na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny i Ministra Zdrowia.
 • 65. Proponuje się, aby działalność podmiotów gospodarczych prowadzących zajęcia pozaszkolne była prowadzona zgodnie ze środkami zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2.
 • 66. Proponuje się dopuszczenie zajęć dydaktycznych i innych szczególnych zajęć w jednostkach/instytucjach oświatowych oraz organizowania i przeprowadzania egzaminów dla uczniów, nauczycieli, pod warunkiem przestrzegania środków zapobiegawczych ustanowionych wspólnym zarządzeniem Ministra Edukacji i Ministra zdrowie.
 • 67. Proponuje się, aby działalność rynków rolno-spożywczych, w tym targów latających, odbywała się na warunkach ustalonych wspólnym zarządzeniem Ministra Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Minister Pracy i Ochrony Socjalnej.
 • 68. Proponuje się dopuszczenie działalności targów, jarmarków i pchlich targów bez przekraczania 50% maksymalnej pojemności powierzchni, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Ochrony Socjalnej, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 14 dniach jest mniejszy lub równy 1/1.000 mieszkańców. Proponuje się, aby uczestnictwo było dozwolone tylko dla osób, które są zaszczepione przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osoby, które są między 15. dniem a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starsze niż 72 godzin.
 • 69. Proponuje się dopuszczenie działalności targów, jarmarków i pchlich targów bez przekraczania 30% maksymalnej pojemności powierzchni, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Robót Publicznych i Administracji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Ochrony Socjalnej, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowany współczynnik zapadalności w 14 dniach jest wyższy niż 1 / 1.000 mieszkańców. Proponuje się dopuszczenie do udziału tylko osób zaszczepionych przeciwko wirusowi SARSCoV-2, dla których od zakończenia pełnego schematu szczepień upłynęło 10 dni, osób będących w okresie od 15 do 180 dnia. dzień po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, tj. osoby z ujemnym wynikiem testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV2 nie starsze niż 72 godziny lub na szybki test antygenowy na zakażenie wirusem SARS -CoV-2 nie starsze niż 48 godzin.
 • 70. Proponuje się utrzymanie obowiązku organizowania programu pracy w telepracy lub pracy w domu dla co najmniej 50% zatrudnionych, a w przypadku gdy specyfika działalności nie pozwala na zorganizowanie telepracy lub pracy w domu, zorganizowanie programu pracy i realizowane według harmonogramu przesuniętego od godz. 07.30, odpowiednio 10.00 lub w systemie zmianowym.
 • 71. Proponuje się, aby organizacja pracy na stanowisku pracy była prowadzona zgodnie z przepisami prawa wydanymi przez właściwe organy w zakresie zapobiegania zakażeniom nowym koronawirusem SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy pracowników, biorąc pod uwagę stopień zaszczepienia pracowników w tym miejscu pracy, potwierdzony zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wystawionym przez pracowników, którym upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego harmonogramu szczepień oraz liczbę pracowników w okresie 180 dni od daty pozytywnego testu, dla pracowników, u których stwierdzono dodatni wynik zakażenia wirusem SARS-VOC-2, którzy posiadają i przedstawiają pracodawcy zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego.
 • 72. Proponuje się, aby dostęp do osób, z wyjątkiem pracowników, uczestników postępowań sądowych, dyscyplinarnych, wykroczeń, administracyjnych, sądowych i administracyjnych ze względów porządku i bezpieczeństwa publicznego, osób wymagających świadczeń medycznych i świadczeń socjalnych oraz osób pojawiających się w punktach szczepień dla podanie dawki szczepionki, na terenie centralnych i lokalnych instytucji publicznych, administracji autonomicznych i podmiotów gospodarczych w obrocie publicznym, tylko tych, którzy zostali zaszczepieni przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i minęły dni po zakończeniu pełnego szczepienia harmonogramem, w którym stwierdzono ujemny wynik testu RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-10 nie starszy niż 2 godziny lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-72 CoV-2 nie starszy niż 48 godzin godzin, odpowiednio w okresie od 15 -dzień i 180 dzień po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • 73. Proponuje się, aby w drodze wyjątku od przepisów paragrafu 72 prawnikom umożliwić dostęp do organizacji i wykonywania zawodu prawniczego.
 • 74. Proponuje się, aby środki przewidziane w pkt 72 były stosowane również do podmiotów gospodarczych działających w prywatnych budynkach biurowych, w których jednocześnie pracuje co najmniej 50 osób.
 • 75. Proponuje się, aby instytucje publiczne i podmioty gospodarcze podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia dostępu do świadczonych usług publicznych w sytuacjach nagłych (np. wystawienie aktu zgonu, aktu urodzenia itp.) oraz osobom, które nie zapewniają szczepień, badań lub leczenie infekcji wirusem SARS-CoV-2 poprzez organizowanie aktywności w środowisku online, na otwartych przestrzeniach, przy kasach znajdujących się bezpośrednio na zewnątrz budynków lub w innych warunkach zapewniających przestrzeganie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-CoV2.
 • 76. Proponuje się, aby osoby, które nie wykazują szczepień, testów lub wyleczenia z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, miały prawo przebywać w miejscach kultu, nabożeństwach religijnych, w tym zbiorowych nabożeństwach i modlitwach, oraz w miejscach kultu. które żywność i napoje alkoholowe lub bezalkoholowe są sprzedawane poza centrami handlowymi, targami, targami i pchlimi targami, w masce ochronnej i z zachowaniem przepisów ochrony zdrowia.
 • 77. Skumulowane zapadalność po 14 dniach oznacza skumulowane zapadalność przypadków obliczoną w okresie 14 dni, między 17 a 3 dniem przed datą, w której dokonano tego, w odniesieniu do liczby reprezentującej liczbę osób z miejscem zamieszkania lub zamieszkania w miejscowości referencyjnej, zgłoszone do powiatowego / gminnego komitetu ds. sytuacji nadzwyczajnych w Bukareszcie przez Dyrekcję Ewidencji Kadr i Administracji Baz Danych w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem struktur terytorialnych powiatu, w pierwszym dniu roboczym tygodnia, o godzinie 16,00. Liczba komunikowana przez Dyrekcję Ewidencji Osób i Administracji Baz Danych za pośrednictwem struktur terytorialnych powiatu jest wykorzystywana jako odniesienie dla całego okresu do dostarczenia nowego zestawu zaktualizowanych danych, a także jest przekazywana do Telekomunikacji Specjalnej Usługa.
 • 78. Proponuje się, aby stwierdzenie przestrzegania limitów kumulatywnej zapadalności na 14 dni w celu realizacji środków określonych w niniejszej decyzji zostało dokonane w ciągu 48 godzin od ich osiągnięcia decyzją komisji powiatowej/gminy Bukareszt w sytuacjach nadzwyczajnych na podstawie analiz przedstawionych przez okręgowe dyrekcje zdrowia publicznego, odpowiednio gminy Bukareszt, a środki są stosowane przez okres 14 dni, po czym zostaną poddane ponownej ocenie na koniec tego okresu.
 • 79. Proponuje się, aby dyrekcje zdrowia publicznego hrabstwa i Bukaresztu obliczały odpowiednio codziennie, dla każdej miejscowości w obszarze kompetencji, skumulowaną liczbę przypadków co 14 dni, obliczoną zgodnie z przepisami pkt 77 i przedstawiającą komisja powiatowa / gminy Bukareszt ds. sytuacji nadzwyczajnych, analiza zaowocowała nie więcej niż 24 godzinami od dnia stwierdzenia osiągnięcia limitów określonych w niniejszej decyzji.
 • 80. Proponuje się, aby codziennie, na podstawie wyników badań nowo potwierdzonych osób, zarządzanych w aplikacji „corona-forms”, Specjalna Służba Telekomunikacyjna o godzinie 10:00 automatycznie prezentowała się na „alerte.ms. platforma ro” wynik obliczenia stawki zapadalność według wzoru w pkt 77.
 • 81. Proponuje się, aby certyfikacja szczepienia, badania lub wyleczenia wirusa SARS-CoV-2 odbywała się za pomocą cyfrowych certyfikatów Unii Europejskiej dla COVID-19 lub w przypadku osób fizycznych z krajów, których władze nie wydają cyfrowe zaświadczenia do Unii Europejskiej dotyczące COVID-19 lub dokumenty zgodne z tymi zaświadczeniami, dowód należy przedstawić w formie dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej, poświadczającego szczepienie, testowanie lub wyleczenie SARS-CoV-2 infekcja wirusowa.
 • 82. Proponuje się utrzymanie obowiązku zeskanowania przez przedsiębiorców/operatorów działających niniejszym na certyfikacie cyfrowym Unii Europejskiej dla COVID-19 kodu QR za pomocą sekcji „Weryfikacja zasad wewnętrznych” aplikacji mobilnej „Sprawdź DCC” pod kątem autentyczności, ważności i integralności certyfikatu, bez zatajania jakichkolwiek danych lub informacji ze zweryfikowanego certyfikatu lub dokumentów papierowych lub elektronicznych poświadczających szczepienie, testowanie lub wyleczenie wirusa SARS-CoV-2.
 • 83. Proponuje się wyłączenie ze środków przewidzianych w niniejszej decyzji osób w wieku co najmniej 12 lat, którym towarzyszy osoba w wieku powyżej 18 lat i która jest zaszczepiona przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. dla których upłynęło 10 dni od zakończenia pełnego schematu szczepień, tj. między 15. a 180. dniem po potwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub testem RT-PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie starszym niż 72 godzin lub potwierdzony ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie starszy niż 48 godzin.
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.