pusty

Nieletni został zatrzymany na lotnisku w Krajowej, bo nie miał dokumentów niezbędnych do opuszczenia kraju!

1 200

Kobieta, która z nieletnim próbowała wyjechać z kraju, mimo że nie posiadała niezbędnych dokumentów, została zatrzymana na lotnisku w Krajowej.

Mieszany zespół złożony z funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariusza Policji Biura Transportu Lotniczego przeprowadził akcję na terenie lotniska w Krajowej. W związku z tym w rejonie bramek wejściowych sprawdzili kobietę podróżującą z nieletnim w kierunku Bruksela-Belgia.

Policjanci sprawdzili bilety pokładowe i dokumenty podróżne osób. Matka dziecka nie posiadała dokumentów niezbędnych do opuszczenia kraju z małoletnim. Nie posiadał zalegalizowanej zgody drugiego rodzica ani dokumentu podróży potwierdzającego przeprowadzkę do swojego domu/miejsca zamieszkania. Ludziom nie wolno było opuszczać kraju.

Dokumenty wymagane przy wyjeździe z kraju

W tym miejscu przypominamy, jakie dokumenty są wymagane przy wyjeździe z kraju w przypadku małoletnich obywateli Rumunii, w zależności od sytuacji:

Jeżeli małoletni podróżuje wyłącznie w towarzystwie rodzica lub osoby trzeciej, wymagane są:

 • Ważny dokument podróży.
 • Zgoda drugiego rodzica, jeżeli podróżuje w towarzystwie tylko jednego rodzica.
 • Zgoda obojga rodziców na podróż w towarzystwie osoby innej niż rodzic.
 • Tylko dokument podróży, jeśli podróżują do swojego domu/miejsca zamieszkania i przedstawiają na to dowód.
 • Jedynie zgoda jednego z rodziców na wyjazd na studia/zawody/leczenie potwierdza deklarowany cel wyjazdu.

Jeśli małoletni ukończył 16 lat i podróżuje bez opieki, będzie potrzebować:

 • Ważny dokument podróży.
 • Zgoda obojga rodziców.
 • Dokument podróży tylko wtedy, gdy stanowi dowód zamieszkania/zamieszkania w kraju, do którego podróżujesz.


Osoby niepełnoletnie towarzyszące, inne niż rodzice lub przedstawiciel prawny, nie mają już obowiązku przedstawiania zaświadczenia o niekaralności w formie fizycznej, Straż Graniczna sprawdza je w formie elektronicznej. Jeżeli jednak funkcjonariusz graniczny stwierdzi, że osoba towarzysząca małoletniego dopuściła się określonych przez prawo przestępstw, nie będzie on mógł wraz z małoletnim opuścić kraju.

Warto zaznaczyć, że nie uległy one zmianie warunki podróżowania małoletnich obywateli Rumunii w strefie Schengen. Będą potrzebować tych samych dokumentów podróżnych, co dotychczas.

W przypadku wyjazdów do państw spoza strefy Schengen, zarówno dla dorosłych, jak i nieletnich Rumunów, warunki podróży pozostają niezmienione, a dokumenty będą sprawdzane na filtrach kontroli Straży Granicznej.

1 komentarz
 1. Alina Manei mówią

  Właśnie dlatego nie zasłużyliśmy na miejsce w Schengen ze względu na takich ludzi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.