Nowe warunki podróżowania w Grecji w kontekście ewolucji pandemii COVID-19.

1 3.987

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza, że ​​władze greckie zaktualizowały warunki wjazdu do Republiki Greckiej w kontekście ewolucji pandemii COVID-19.

Rozszerzony zostaje rozbudowany system kwarantanny (blokowania) dla całego terytorium Republiki Greckiej do dnia 16 marca 2021 r., z zastrzeżeniem wszystkich poprzednich środków.

Izolacja w domu na okres 7 dni

Wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Greckiej (drogą lotniczą, drogową lub morską), do dnia 16 marca 2021 r., podlegają samoizolacji w miejscu zamieszkania/zamieszkania przez okres 7 dni.  

Osoby przybywające do Republiki Greckiej na pobyt krótszy niż 7 dni muszą pozostać w odosobnieniu przez cały okres ich pobytu na terytorium Grecji.

Osoby przyjeżdżające ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zobowiązane są do złożenia testu molekularnego typu PCR z wynikiem ujemnym na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonanego na własny koszt, w celu wydostania się z samo- izolacja.

Prezentacja formularza PLF (Passenger Locator Form)

Do dnia 16 marca 2021 r. wjazd na terytorium Republiki Greckiej przez przejście graniczne Promachonas może odbywać się pod następującymi warunkami:

  • ludzie podróżują tylko na niezbędne wycieczki (wykluczone są podróże, zwiedzanie itp.);
  • przedstawienie testu molekularnego typu PCR z wynikiem ujemnym na zakażenie SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed momentem wjazdu na terytorium Republiki Greckiej, przez laboratorium certyfikowane przez właściwy organ krajowy; 
  • zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu (napisane w języku angielskim) musi zawierać imię, nazwisko, numer paszportu lub dowodu osobistego osoby badanej;
  • uzyskanie negatywnego wyniku w szybkich testach na zakażenie SARS-CoV-2 wykonywanych na lądowym przejściu granicznym przez jednostki mobilne Sekretariatu Generalnego Ochrony Ludności i Narodowej Organizacji Zdrowia Publicznego (EODY). Dostęp będą miały tylko osoby, które uzyskają negatywny wynik testu (wynik publikowany jest na miejscu). Ten dodatkowy środek testowy ma zastosowanie do wszystkich kategorii osób wjeżdżających do Republiki Greckiej drogą lądową od 20 listopada;
  • przedstawienie formularza PLF (Passenger Locator Form) z kodem QR, który jest dokumentem niezbędnym do wjazdu na terytorium Republiki Greckiej dowolnym środkiem dostępu (wypełnić na stronie  http://travel.gov.gr).

Ostrzeżenie! Kategorie osób, które mogą wjechać na terytorium Grecji w tym okresie:

  • Obywatele Grecji, cudzoziemcy posiadający greckie zezwolenie na pobyt, osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania w Republice Greckiej, osoby wjeżdżające do Republiki Greckiej w celach bezwzględnie niezbędnych z zawodowego punktu widzenia lub ze względów medycznych – potwierdzonych niezbędnymi dokumentami – poprzez przejścia graniczne przy ul. granica Kakavia, Evzoni, Kipi;
  • Posiadacze specjalnego dowodu tożsamości dla etnicznych Greków z diaspory (Albania), przez przejście graniczne Kakavia, z zachowaniem limitu 750 osób/dobę;
  • Pojazdy transportu medycznego realizujące transport medyczny z Serbii/Kosowa do Salonik w celu przyjmowania pacjentów należących do korpusu dyplomatycznego, wojskowego lub administracyjnego, a także członków ich rodzin, przez przejście graniczne Evzoni.

Władze greckie utrzymują środki wymagane przy wjeździe do Republiki Greckiej do dnia 16 marca 2021 r., z wyraźnym oświadczeniem, że mogą one ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia w przypadku wzrostu liczby osób zarażonych SARS-CoV-2.  

MSZ ponawia zalecenie skierowane do obywateli Rumunii, aby przed wyjazdem za granicę dokładnie się zapoznali i ściśle przestrzegali środków przyjętych w kontekście pandemii COVID-19.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.