Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, mogą podróżować za granicę bez opieki osoby dorosłej, ale pod pewnymi warunkami!

0 864

Od 20 sierpnia 2023 roku małoletni powyżej 16 roku życia będą mogli podróżować za granicę samodzielnie, bez opieki osoby dorosłej, ale tylko pod pewnymi warunkami i w określonych celach. Jednak dzieci potrzebują zgody rodziców lub przedstawicieli prawnych, aby móc opuścić kraj.

Ustawa 247/2023 przewiduje, jako wyjątek od obowiązujących zasad, że małoletni obywatele Rumunii, którzy ukończyli 16 lat, mogą podróżować za granicę bez opieki, ale wyłącznie za zgodą rodziców lub przedstawiciela prawnego/opiekuna prawnego. Nowe prawo wchodzi w życie 20 sierpnia 2023 r. i dostosowuje ustawodawstwo krajowe do przepisów obowiązujących w wielu krajach europejskich. Nowe prawo pozwoli szesnastolatkom, zwłaszcza studiującym za granicą lub mającym tam rodziców, na łatwiejsze podróżowanie.

Dzieci powyżej 16 roku życia mogą podróżować samodzielnie za granicę!

Zgodę rodziców lub przedstawicieli prawnych można wykazać za pomocą a oświadczenia notarialne. Dokładniej rzecz ujmując, straż graniczna zezwala dzieciom powyżej 16 roku życia na opuszczenie Rumunii na podstawie indywidualnego dokumentu podróży lub dowodu osobistego. Ale także na podstawie notarialnego oświadczenia obojga rodziców lub jednego z rodziców. Jednocześnie są one szczegółowe powodów, dla których dzieci, które ukończyły 16 lat, mogą podróżować bez opieki.

Warunki, na jakich dzieci powyżej 16 roku życia mogą podróżować za granicę

„W drodze wyjątku (...) małoletni, który ukończył 16 lat, posiadający indywidualny dokument podróży albo odpowiednio dowód osobisty, zwykły dowód osobisty lub elektroniczny dowód osobisty, który zamierza podróżować ZA GRANICĄ odwiedzanie krewnych lub studiado brać udział w oficjalnych zawodach razy dla poddać się leczeniu bez którego jego życie lub zdrowie jest zagrożone i przedstawi potwierdzające to dokumenty, może podróżować za granicę bez opieki pełnoletniej osoby fizycznej, jeżeli przedstawi organom Straży Granicznej zaświadczenie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica którego małoletni został mu powierzony lub w którym jego miejsce zamieszkania zostało ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub umową notarialną, odpowiednio, rodzica sprawującego samodzielnie władzę rodzicielską na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałego przy życiu rodzica lub jego przedstawiciela ustawowego, który zawiera ich zgodę co do odbycia przez małoletniego danej podróży, do kraju lub krajów docelowych, okres, w którym podróż ma być zrealizowana, a także cel podróży”, pisze w dokumencie cytowanym przez avocatnet.ro.

Przeczytaj także wyjazd za granicę z małoletnim dzieckiem. Wymagane dokumenty dot podróżowanie z małoletnim dzieckiem!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.