TAROM zawiesza trasę Bukareszt - Baia Mare, od 20 listopada 2015 r.

0 1.019

Na dzień 20 listopada 2015 r. Międzynarodowy port lotniczy Baia Mare to się zamyka. Podsumowując, TAROM zawiesza trasę Bukareszt – Baia Mare. Zgodnie z umową o dofinansowanie prace będą trwały 2 miesiące. Poniżej znajdziecie ogłoszenie zamieszczone na stronie lotniska Baia Mare.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że z dniem 20 listopada 2015 r. o godz. 19:00 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Baia Mare zawiesza się eksploatację wszelkiego rodzaju statków powietrznych w celu przygotowania i rozpoczęcia prac pod inwestycję „Rozbudowa i modernizacja nawierzchni ruchu ”. Dzięki tej umowie Międzynarodowy Port Lotniczy Baia Mare skorzysta z funduszy europejskich na rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniska, odpowiednio zwiększenie długości pasa startowego z 1790 m do 2150 m (wydłużenie pasa startowego o 360 m od dotychczasowej długości w kierunku koniec 10), poszerzając część nośną pasa startowego z 30 metrów do 45 metrów. Po zrealizowaniu projektu nośność terenów lotniska będzie miała indeks PCN 57 (w porównaniu do 22 obecnie), co pozwoli na obsługę średnich samolotów kurierskich o kodzie literowym „4C” (Airbus A320 seria 200 oraz Boeing B737 seria 800). Równolegle zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja dróg kołowania A i B, które będą miały długość 167 mi szerokość 18 m plus chodniki; Remont Boardingu - pomost wyładunkowy o długości 284 m i szerokości 61 m; rozbudowa systemu sygnalizatorów świetlnych CAT II, ​​rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej, związana z nowymi wymiarami powierzchni ruchu; rekonfiguracja oznaczeń i napisów; inne związane z tym prace związane z poszerzeniem pasa startowego i standaryzacją pasa startowego; Wszystko to będzie zgodne z normami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Rumuńskimi Przepisami Lotnictwa Cywilnego (RACR).

Ostatecznym celem wysiłków finansowych i logistycznych podejmowanych przez Unię Europejską, Rząd Rumunii, Radę Hrabstwa Maramureș i Międzynarodowy Port Lotniczy Baia Mare jest stworzenie warunków do eksploatacji samolotów kurierskich i towarowych klasy średniej, aby pokryć rosnące potrzeby transportu lotniczego oraz stworzenie warunków logistycznych dla przyspieszonego rozwoju lokalnej gospodarki, powiązanej z europejskim i światowym obiegiem gospodarczym.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.