Jak powiedziałem w poprzednim artykule, IATA odnotowała 3.6 miliarda pasażerów w 2015 roku. Ogólny wzrost o 7.2% w porównaniu z 2014 r.


5 najlepszych linii lotniczych

American-Airlines-nr1-trafic-pasageri-transportati

Chociaż region Ameryki Północnej odnotowuje udział w rynku na poziomie 24.8%, a wzrost w 2015 r. wyniósł tylko 5.2%, amerykańskie linie lotnicze ulokowały się na podium przewoźników lotniczych z największą liczbą przewożonych pasażerów.

TOP 5 linii lotniczych pod względem liczby przewożonych pasażerów:

1. American Airlines - 146.5 mln przewożonych pasażerów
2. Southwest Airlines - 144.6 mln przewożonych pasażerów
3. Delta Air Lines - 138.8 mln przewożonych pasażerów
4. China Southern Airlines - 109.3 mln przewożonych pasażerów
5. Ryanair - 101.4 mln przewożonych pasażerów

Jak widać, 3 najlepsze linie lotnicze pod względem liczby przewożonych pasażerów znajdują się w Stanach Zjednoczonych, jedna firma w Chinach i jedna firma w Europie. Czy to niespodzianka widzieć w tych 2 najlepszych tanich firmach?