Rumunia przedłuża stan alarmu o kolejne 30 dni, od 9 grudnia 2021 r.

1 1.000

CNSU przyjęła decyzję nr. 112 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji przedłużenia stanu alarmowego i środków niezbędnych do zastosowania w jego trakcie w celu zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Proponuje się przedłużenie statusu alarmu na całym terytorium kraju na okres 30 dni, począwszy od 09.12.2021.

Jednocześnie zaproponowano szereg zmian, aby zapobiegać i kontrolować infekcje w okresie alertu. Można je przeczytać poniżej. Rumunia eliminuje nocną blokadę dla nieszczepionych!

Proponowane środki zapobiegania zakażeniom i środki kontroli, które należy zastosować w okresie alertu

Proponowane w tej decyzji środki są skuteczne tylko w przypadku ich zatwierdzenia aktami normatywnymi Rządu lub, odpowiednio, kierowników ministerstw lub centralnych organów administracji publicznej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.