Wyniki TAROM wciąż się poprawiają

0 362

Na koniec pierwszych 9 miesięcy 2013 roku firma TAROM zapowiada poprawę wyników finansowo-księgowych o 35 mln lei w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Poprawa wyników przejawia się przede wszystkim w utrzymaniu odpowiedniego salda gotówkowego oraz braku zaległych należności wobec budżetu państwa lub innych partnerów.

styczeń-wrzesień

Wyniki poprawiony w porównaniu do 2012 r.

Aktualne

2013

2012

Różnica

%

Całkowity dochód (mln lei)

972

962

10

1%

Całkowite wyniki (w milionach lei)

(83)

(118)

35

30%

Redukcja strat
(miliony lei)

35

30%

Pasażerowie - Loty regularne

1,586,336

1,546,362

13,288

2.6%

W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. firma TAROM odnotowała poprawę o 35 mln lei (30%) wyniku finansowego w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. oraz odpowiednio o 12 mln lei (13%) w stosunku do propozycji zawartych w Planie Zarządzania strata 83 mln lei w porównaniu do 118 mln lei w tym samym okresie 2012 roku.

Wyniki pierwszych 9 miesięcy 2013 roku są kontynuacją pozytywnego trendu odnotowanego w I półroczu 2013 roku.

TAROM obsługiwał w tym okresie 12 532 regularnych lotów, o 188 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale miał o 2,6% więcej pasażerów niż w roku poprzednim dzięki polityce poprawy siatki tras.

Poprawa wyników firmy jest konsekwencją starannego monitorowania kosztów i odpowiedniej polityki biznesowej.

„Niezbędne jest, aby TAROM spełniał cele zaproponowane w Planie Zarządzania, aby móc osiągać zysk w nadchodzących latach. Osiąga się to dzięki nieustannemu wysiłkowi całego zespołu pracowników TAROM.”

, powiedział Christian Heinzmann, Dyrektor Wykonawczy-Kierownik ds. Księgowych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.