Republiki Mołdawii z prośbą o wykonanie testu PCR na COVID-19 przy wjeździe do kraju lub izolacji 14 dni, od 5 marca

0 1.259

Straż Graniczna informuje obywateli o ostatnich zmianach przewidzianych w decyzji CNESP nr. 48 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zasad wjazdu do Republiki Mołdawii zarówno dla rodaków, jak i dla obcokrajowców. Nowe zasady wchodzą w życie jutro, 05 marca o godzinie 00:00.
 
Osoby przekraczające granicę państwową w drodze wjazdu do Republiki Mołdawii muszą wypełnić dokumentację epidemiologiczną, a także podpisać deklarację na własną odpowiedzialność reżim samoizolacji trwający 14 (czternaście) dniw niektórych miejscach. W przypadku małoletnich do 14 roku życia akta epidemiologiczne oraz oświadczenie na własną odpowiedzialność wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy lub osoba towarzysząca.
 
Następujące kategorie osób są zwolnione ze środka samoizolacji, jeśli nie wykazują klinicznych objawów infekcji dróg oddechowych lub gorączki:
1) dzieci do 5 roku życia;

Wyjątek od izolacji dla osób z testem COVID-19 PCR

2) osoby posiadające negatywny test COVID-19 PCR, wykonane nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład (dla osób podróżujących komunikacją miejską) lub wjazdem na terytorium Republiki Mołdawii (dla osób podróżujących własnym środkiem transportu). Potwierdzenie należy złożyć w jednym z języków rumuńskiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego.

3) odpłatnie kierowcy i personel obsługi pojazdów drogowego transportu towarowego i drogowego przewozu osób, posiadający powyżej 9 miejsc siedzących, w tym siedzenie kierowcy, załóg i personel obsługi statków powietrznych/statków i brygad oraz personel obsługi składów pociągów.

4) osoby podróżujące ze względów zdrowotnych lub humanitarnych, w tym odpowiednio osoba towarzysząca (za okazaniem dokumentów potwierdzających).

5) studenci przygotowujący się do egzaminów, uczący się w jednostkach/instytucjach edukacyjnych na terenie Republiki Mołdawii lub za granicą, lub wyjeżdżający w celach związanych z ukończeniem/organizacją/rozwijaniem studiów, konkursów międzynarodowych lub olimpiad, z przedstawienie dokumentów potwierdzających. Wyjątek dotyczy również przedstawiciela ustawowego lub osoby towarzyszącej wyznaczonej w oświadczeniu przez przedstawiciela ustawowego.

6) osoby podróżujące w interesie zawodowym, potwierdzonym wizą, zezwoleniem na pobyt lub innym dokumentem potwierdzającym, w skład którego wchodzi zaproszenie i/lub umowa zawarta z osobą prawną zamieszkałą w Republice Mołdawii.

7) osoby wyjeżdżające za granicę w celach zawodowych oraz po powrocie do kraju przedstawiają potwierdzenie delegacji za granicę wystawione w imieniu osoby prawnej zamieszkałej w Republice Mołdawii na podstawie zaproszenia lub umowy zawartej z przedstawicielem gospodarczym za granicą lub nakazu delegacji wystawionego przez instytucje publiczne Republiki Mołdawii.

Wyjątek od izolacji: pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Republiki Mołdawii z Rumunii lub Ukrainy

8) pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Republiki Mołdawii z Rumunii lub Ukrainy, a także z Republiki Mołdawii pracownicy podmiotów gospodarczych z wymienionych krajów, którzy udowadniają stosunki umowne z odpowiednimi podmiotami gospodarczymi.

9) posiadacze paszportów dyplomatycznych, służbowych, urzędowych, specjalnych itp. - ustanowionych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Decyzji Rządu nr 765 z dnia 18 września 2014 r., w tym członków rodzin misji dyplomatycznych i konsularnych oraz organizacji / misji międzynarodowych akredytowanych w Republice Mołdawii i/lub personelu zaangażowanego w niesienie pomocy humanitarnej.

10) sportowcy wyjeżdżający w celu udziału w międzynarodowych zawodach sportowych i obozach treningowych, a także członkowie delegacji sportowych lub ich towarzysze (rodzice lub przedstawiciele prawni małoletnich dzieci).
11) ludzie w tranzycie. 

12) osoby wezwane przez sądy/organy prawne Republiki Mołdawii, a także ich pełnomocnicy, potwierdzeni dokumentami potwierdzającymi w tym zakresie.

13) osoby posiadające zaświadczenie o podaniu szczepionki COVID-19. Potwierdzenie należy złożyć w jednym z języków rumuńskiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego.

14) osoby, którym nie zezwolono na wjazd do sąsiedniego państwa (Rumunia lub Ukraina) przez przejścia drogowe lub osoby, które nie były upoważnione do wyjazdu z Republiki Mołdawii lub nie były upoważnione do wywożenia towarów i innych towarów.

Osoby, które są w trybie samoizolacji / kwarantanny, mogą przerwać ten schemat po 10. dniu, jeśli wykonają test PCR na COVID-19, a wynik będzie ujemny.

Jednocześnie przypominamy, że tranzyt przez terytorium Republiki Mołdawii odbywa się bezpośrednio, bez zatrzymywania się, następującymi pasami ustanowionymi pomiędzy przejściami granicznymi państwowymi:

  • a) Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów, drogą lotniczą - Leuseni-Albita, drogowy;
  • b) Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów, drogą powietrzną - Palanca-Maiaki - Udobnoe, drogą lądową;
  • c) Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów, lotniczy – Tudora – Starokazacie, drogowy;
  • d) Międzynarodowy Port Lotniczy Kiszyniów, lotniczy – Criva-Mamaliga, drogowy;
  • e) Giurgiulești-Galați, droga - Giurgiulești-Reni, droga.

Obecnie Republika Mołdawii jest włączona Żółta lista Rumunii, co oznacza test na COVID-19 i 10-dniową izolację dla wszystkich podróżujących drogą lotniczą z Republiki Mołdawii do Rumunii.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.