Nowa polityka pobierania dodatkowego bagażu na rejsach TAROM

0 1.242

Od dziś, 15 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa polityka opłat za dodatkowy bagaż na lotach TAROM. Zmiany dotyczą wysokości obowiązujących podatków, a także przeklasyfikowania bagażu specjalnego na określone kategorie. A poniżej wszystkie szczegóły.

Dodatkowy bagaż na lotach TAROM

STAWKI NADWYŻKI BAGAŻU - SYSTEM ZA SZTUKĘ (EURO)

OPIS BAGAŻU 'W KRATĘ'

CZĘŚCI BAGAŻOWE

DETALE

NADWYŻKA NUMERYCZNA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Pierwszy dodatkowy element standardowy w kabinie ekonomicznej

55

65

135

Sprzęt sportowy do 23kg (50.5lb) i gabarytach do 158cm (62in) (np. hokej, tenis, rzutki itp.) traktowany jest jako standardowa sztuka bagażu

Pierwszy dodatkowy element standardowy w kabinie ekonomicznej jeśli dokument płatności (EMD) zostanie wystawiony do 48 godzin przed planowanym lotem

35

45

95

Dowolna inna standardowa część dodatkowa z wyjątkiem pierwszej standardowej części dodatkowej w kabinie ekonomicznej

80

90

150

NADWYŻKA WAGI

Zona 1

Zona 2

Zona 3

PLUS Nadwaga Ponad 23 kg (50.5 funta) — do 32 kg (70.5 funta)

50

100

200

Ponad 32 kg (70.5 funta)

ładunek

ładunek

ładunek

Tylko stawki cargo

NADWYŻKI WYMIARÓW

Zona 1

Zona 2

Zona 3

PLUS Nadwyżka Wymiary (suma 3 wymiarów) powyżej> 158 cm (62.2 cala) - do < 203 cm (79.92 cala)

50

100

200

Wymaga autoryzacji firmy TAROM

Ponad 203 cm (79.92 cala)

ładunek

ładunek

ładunek

Tylko stawki cargo

Strefa 1: Wnętrze Rumunii
Strefa 2: Wnętrze Europy oraz między Rumunią a Bliskim Wschodem
Strefa 3: Cały świat, z wyjątkiem Strefy 1 i Strefy 2

Szczegóły dotyczące nadbagażu:

 1. Akumulacja nadwyżek taryf Numeryczne i/lub Waga i/lub Wymiary:
  Jeśli za jedną sztukę bagażu obowiązuje kilka dodatkowych opłat, zostaną one zsumowane
 2. Standardowa masa części / frakcje: 
  Przy określaniu masy części znormalizowanej nie uwzględnia się frakcji od 23 do 24 kg; sztuka o wadze większej lub równej 24 kg będzie uważana za sztukę z nadwagą.
 3. Łączna waga części:
  Masy części przedstawionych przez pasażera do przewozu jako bagaż rejestrowany nie będą kumulowane, a każda sztuka jest uznawana za taką i naliczana zgodnie z przedstawioną powyżej Tabelą.
 4. Łączna liczba części:
  Jeżeli dwie lub więcej osób podróżuje tym samym lotem do tego samego miejsca docelowego, stawią się razem i w tym samym czasie w miejscu rejestracji, przysługuje im prawo do kumulowania liczby części indywidualnie przyjętych bezpłatnie do przewozu, ale nie nie akceptuje kumulacji mas/wymiarów części.
 5. Wyposażenie sportowe do 23kg (50.5lb) i wymiary do 158cm (62in) (szachy, tenis, rzutki itp.) traktowane są jako elementy standardowe. W przypadku przekroczenia limitu bezpłatnego bagażu z biletu zostaną one naliczone zgodnie z przedstawioną powyżej Tabelą. Sprzęt sportowy, który nie mieści się w tej kategorii, zostanie obciążony zgodnie z opłatami przewidzianymi w sekcji Bagaż Specjalny.

Niniejsze przepisy dotyczą tylko lotów obsługiwanych przez TAROM własnymi samolotami

Niniejsze przepisy dotyczą wyłącznie lotów obsługiwanych przez TAROM własnym samolotem. W przypadku lotów code-share obsługiwanych przez partnerów TAROM mogą mieć zastosowanie inne zasady narzucone przez operatora lotu. Aby uzyskać informacje, zalecamy zapoznanie się ze specjalistycznymi stronami internetowymi odpowiednich firm.

Jeśli TAROM uczestniczy w trasie biletowej w połączeniu z innymi przewoźnikami, zasady i opłaty pierwszego przewoźnika na trasie (TAROM) będą miały zastosowanie do sektora (s), w którym bagaż jest sprawdzany, a my ostrzegamy, że możesz zostać obciążony kosztami nadbagażu przez innych przewoźników na trasie.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach poza strefą EURO istnieje możliwość dopłacenia w walucie lokalnej przekraczającej ilość bagażu za równowartość kwot podanych w tabeli.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.