Nowe zasady wjazdu do Czech: przedstawienie negatywnego testu PCR na COVID-19!

0 394

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że czeskie władze zrewidowały warunki wjazdu do Czech obywateli szeregu państw, w tym Rumunii, w kontekście pandemii COVID-19. Tym samym od 27 grudnia 2021 r. wjazd na terytorium Republiki Czeskiej będzie dozwolony pod następującymi warunkami:

Nowe zasady, których muszą przestrzegać wszyscy podróżujący

  • Osoby zaszczepione pełnym schematem, ale bez dawki przypominającej, osoby, które przeszły chorobę oraz osoby nieszczepione, muszą uzyskać ujemny wynik testu PCR na zakażenie wirusem SARS CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wylotem podróżowanie; 
  • Wszystkie osoby muszą wypełnić elektroniczny formularz przyjazdu przed podróżą do Czech (https://plf.uzis.cz/) i przedstawić dowód ukończenia przy wjeździe na terytorium Czech. 

Z obowiązku wykonywania testów PCR zwolnione są następujące kategorie osób:

  • obywatele zaszczepieni trzecią dawką (dawką przypominającą);
  • małoletni w wieku od 12 do 18 lat zaszczepiony pełnym schematem szczepień (odpowiednio 1 lub 2 dawki);
  • osoby zamieszkałe na terytorium Czech lub obywatelstwa czeskiego;
  • dzieci do lat 12;
  • personel transportu międzynarodowego, jeżeli powód wjazdu jest uzasadniony stosownym dokumentem;
  • osoby w tranzycie przez maksymalnie 12 godzin;
  • akredytowani członkowie misji dyplomatycznych Republiki Czeskiej, w tym urzędnicy prywatni, posiadacze paszportów służbowych wydanych przez Republikę Czeską oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych podróżujących do lub z Republiki Czeskiej w celach urzędowych, a także urzędnicy organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwo Spraw Zagranicznych podróżujący do lub z Czech, jeśli ich pobyt na lub poza terytorium Czech nie przekracza 72 godzin.
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.