Nowe zasady podróżowania w Niemczech: cyfrowe świadectwo szczepień ważne przez 270 dni!

1 935

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej władze niemieckie zdecydowały się skrócić ważność świadectw szczepień do 270 dni. Taką rekomendację wydano, aby skoordynować działania związane z podróżami po pandemii COVID-19, a także aby proces podróżowania był mniej skomplikowany.

Zgodnie z proponowaną zasadą osoby przybywające do Niemiec muszą przedstawić ważny dowód, że otrzymały ostatnią dawkę szczepionki (z harmonogramu szczepień dwudawkowych) w ciągu ostatnich 270 dni, aby uzyskać zwolnienie z dodatkowych środków wjazdowych, takich jak testowanie wymagania i kwarantanny.

Uważa się, że osoby, które zostały zaszczepione ponad 270 dni temu, zostaną uznane za niezaszczepione po przybyciu do Niemiec, jeśli nie otrzymały jeszcze dawki przypominającej. Oprócz tej zmiany Niemcy skróciły również ważność świadectw odzysku.

Według niemieckiego organu odpowiedzialnego za zapobieganie i kontrolę chorób, Instytutu Roberta Kocha (RKI), świadectwa odzyskiwania są obecnie ważne tylko przez okres 90 dni. Wcześniej zaświadczenia o odzysku były ważne przez 180 dni.

Osoby podróżujące do Niemiec są zobowiązane do przedstawienia w momencie wjazdu na terytorium federalne dokumentów poświadczających szczepienie przeciwko COVID-19, wyleczenie z COVID-19 lub negatywny wynik testu na COVID-19, niezależnie od trybu używany transport (powietrzny, lądowy, morski) oraz obszar, z którego rozpoczyna się podróż. Z obowiązku tego zwolnione są dzieci poniżej 6 roku życia.

  • Dowód szczepienia muszą spełniać kryteria ustalone przez Instytut Paula Ehrlicha we współpracy z Instytutem Roberta Kocha dotyczące rodzaju szczepionki, liczby dawek wymaganych dla każdego rodzaju szczepionki, dawek przypominających wymaganych do uzyskania pełnej ochrony w zależności od rodzaju podawanej szczepionki oraz ramy czasowe między dawkami. Szczegóły znajdziesz tutaj: www.pei.de/impstoffe/covid-19.
  • Dowód poprzedniej infekcji wirus SARS-CoV-2, a co za tym idzie lekarstwo, musi spełniać kryteria ustalone przez Instytut Roberta Kocha dla rodzaju badania laboratoryjnego w celu potwierdzenia choroby, czasu, jaki upłynął od daty badania lub dowodów kwarantanny na zakażenie oraz maksymalny dozwolony czas od daty badania do daty podróży. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.rki.de/covid-19/genesenennachweis.
  • Dowód negatywnych testów jest wykonywany poprzez przedstawienie negatywnego testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Dopuszcza się testy typu PCR, PoC-NAAT lub wykonane innymi metodami amplifikacji kwasów nukleinowych, których ważność nie przekracza 48 godzin. Władze lokalne mogą zażądać nowego testu PCR po przybyciu do Niemiec.

Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie drukowanej lub elektronicznej i muszą być w jednym z języków: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim.

WAŻNY! Od 23.01.2022 o godz. 00.00 obywatele rumuńscy podróżujący z Rumunii do Niemiec mają obowiązek przed wjazdem na terytorium federalne zarejestrować online dowód szczepienia, badania lub wyleczenia przed wjazdem na terytorium federalne www.einreiseanmeldung.de.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.