Rząd przedłużył alarm w Rumunii o kolejne 30 dni. Postanowienia Decyzji Rządu 668 w sprawie lotów komercyjnych!

1 1.182

Od 16 sierpnia 2020 r. status alertu zostaje przedłużony o kolejne 30 dni. Stan alarmowy utrzymuje się w Rumunii przez okres kolejnych 30 dni bez dodatkowych środków ograniczających i, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, ten stan alarmowy zostanie dostosowany do nowych warunków, o ile będzie to możliwe. Decyzja została podjęta Decyzją Rządu 668 z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Postanowienia Decyzji Rządu 668 w sprawie lotów komercyjnych!

1. Zawieszenie lotów przewoźników lotniczych do i z krajów nieobjętych wyjątkiem kwarantanny/izolacji

Zgodnie z załącznikiem 3, art. 4, na warunkach sztuka. 5 ust. (3) świeci. d) ustawy nr. 55/2020, z późniejszymi zmianami, ustanawia się następujące środki:

1. Zawieszenie lotów wykonywanych przez podmioty gospodarcze w lotnictwie do i z krajów nieobjętych wyjątkiem kwarantanny/izolacji ustanowionym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i zatwierdzonym przez Krajowy Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych oraz z tych krajów do Rumunii dla wszystkich lotnisk w Rumunii, według sztuka. 37 ustawy nr. 55/2020, z późniejszymi zmianami, zatwierdzana jest decyzją Krajowego Komitetu do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

2. Następujące kategorie lotów są zwolnione z postanowień ust. 1:

a) wykonywane samolotami państwowymi;

b) fracht i/lub poczta;

c) usługi humanitarne lub ratownictwa medycznego;

d) do poszukiwania ratownictwa lub interwencji w sytuacjach kryzysowych, na wniosek władz publicznych w Rumunii;

e) w celu przetransportowania zespołów interwencyjnych technicznych, na wniosek podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Rumunii;

f) niekomercyjne lądowania techniczne;

g) pozycjonowanie samolotów, bez komercyjnego ładunku promowego;

h) technicznych, w celu wykonywania prac na statkach powietrznych;

i) wykonywane przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lotami czarterowymi, do przewozu pracowników sezonowych lub do repatriacji cudzoziemców z Rumunii do innych państw, za zgodą Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i właściwy organ państwa przeznaczenia;

j) realizowane przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lotami czarterowymi z innych państw do Rumunii, w celu repatriacji obywateli rumuńskich, za zgodą Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

k) realizowanych przez przewoźników lotniczych posiadających koncesję na wykonywanie przewozów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, lotami czarterowymi, do przewozu pracowników w sektorze transportowym przewidzianym w załączniku nr. 3 do Komunikatu w sprawie wdrażania zielonych pasów zgodnie z Wytycznymi w sprawie środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności podstawowych towarów i usług – C (2020) 1.897, z dnia 23 marca 2020 r., z Rumunii do innych państw i z innych państw do Rumunii, za zgodą Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i właściwego organu państwa docelowego.

Więcej informacji można znaleźć, korzystając z linku w Dzienniku Urzędowym: Decyzja nr. 668/2020 w sprawie przedłużenia stanu alarmowego na terytorium Rumunii od 16 sierpnia 2020 r. oraz ustanowienia środków, które będą stosowane w czasie jego trwania w celu zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.