DECYZJA nr. 54 od 12.11.2020. Stan ostrzeżenia w Rumunii zostanie przedłużony o 30 dni.

0 11.116

W dniu 12 listopada 2020 r. Krajowy Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przyjął Decyzję nr. 54 w sprawie propozycji przedłużenia alarmu i środków niezbędnych do zastosowania w jego trakcie w celu zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

W tym samym czasie został zatwierdzony Rumuńska żółta lista krajów uważanych za obarczone wysokim ryzykiem epidemiologicznym, ważny od 13 listopada 2020 r.

DECYZJA nr. 54 od 12.11.2020

  • Art.1 - Proponuje się przedłużenie statusu alarmu na całym terytorium kraju na okres 30 dni, począwszy od 14.11.2020.
  • Art.2 - Środki zapobiegania i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, konieczne do przyjęcia od 14.11.2020, w obecnym kontekście epidemiologicznym, zawiera załącznik nr. 1.
  • Art.3 - (1) Wykaz krajów/obszarów/terytoriów o wysokim ryzyku epidemiologicznym, dla których ustanowiono środek kwarantanny wobec osób przybywających z nich do Rumunii, zamieszczony w załączniku nr. 2. (2) Wyjątki od środka kwarantanny przewidziane w Decyzji Krajowej Komisji do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych nr. 36, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, nie ma zastosowania do osób przybywających z Danii.
  • Art.4 - Sztuka. 3, świeci. o) Decyzji CNSU nr. 36 z dnia 21.07.2020 r. o następującej treści: o) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych, innych placówek dyplomatycznych akredytowanych w Bukareszcie oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych, na zasadzie wzajemności, personel zrównany z personelem dyplomatycznym, członkowie rumuńskiej placówki dyplomatycznej i Korpus konsularny oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych, a także członkowie ich rodzin;
  • Art.5 - Decyzja ta jest przekazywana do wszystkich elementów Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, do realizacji w drodze zarządzeń i aktów administracyjnych ich kierowników.
  • Art.6 - Załączniki 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej decyzji.

Poniżej masz całą decyzję nr. 54 od 12.11.2020

Decyzja-CNSU-nr 54-załączników

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.