Rada Europejska nakłada na Białoruś sankcje za porwanie RYANAIR. Wszystkie linie lotnicze UE ominą przestrzeń powietrzną Białorusi!

0 237

Rada Europejska po posiedzeniu 24 maja 2021 r. zdecydowanie potępia przymusowe lądowanie samolotu Ryanair do Mińska na Białorusi, które miało miejsce 23 maja 2021 r. Akcja zagrażała bezpieczeństwu załogi i pasażerów, a także lotnictwa cywilnego. Białoruś jest również aresztowana przez władze dziennikarza Ramana Pratasewicza i jego dziewczyny Sofii Sapiegi.

W związku z tym Rada Europejska postanowiła podjąć następujące działania:

  • wzywa do uwolnienia Ramana Pratasewicza i Sofii Sapiegi oraz do zagwarantowania im swobody przemieszczania się;
  • wzywa ICAO do pilnego zbadania tego bezprecedensowego i niedopuszczalnego incydentu;
  • wzywa Radę Europejską do przyjęcia dodatkowych wykazów osób i podmiotów na podstawie odpowiednich ram sankcji;
  • wzywa Radę Europejską do przyjęcia konkretnych sankcji gospodarczych na Białoruś;
  • wzywa wszystkich przewoźników z UE do unikania lotów nad białoruską przestrzenią powietrzną;
  • wzywa Radę do podjęcia niezbędnych środków w celu: zakazać lotów nad przestrzenią powietrzną UE przez białoruskie linie lotnicze oraz uniemożliwić lotom obsługiwanym przez unijne linie lotnicze dostęp do lotnisk UE.

Jednocześnie Rada Europejska solidaryzuje się z Łotwą po nieuzasadnionym wydaleniu łotewskich dyplomatów z Białorusi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.