Warunki wjazdu na Białoruś: negatywny wynik testu PCR na COVID-19 i 10-dniowa izolacja dla osób podróżujących po Rumunii.

1 690

Od momentu wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów nr. 705 wchodzi w życie (20 grudnia 2020 r.), cudzoziemcy przybywający do Republiki Białoruś (z wyjątkiem osób posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w tym państwie) muszą posiadać w oryginale lub kopii dokument medyczny w formie fizycznej lub elektronicznej potwierdzający ujemny wynik testu molekularnego PCR na zakażenie SARS-CoV-2.

Test PCR należy wykonać nie później niż trzy dni (72 godziny) przed datą wjazdu do Republiki Białoruś. Brak takiego dokumentu medycznego jest podstawą odmowy wjazdu do Republiki Białoruś.

Cudzoziemcy ze 146 krajów muszą przebywać w odosobnieniu na 10 dni kalendarzowych

Jednocześnie, zgodnie z nowymi przepisami, zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele Republiki Białorusi, którzy przybyli z państw wpisanych przez Ministerstwo Zdrowia na listę państw „czerwonej strefy” (stan na 10 grudnia 146 państw należą do tej kategorii, w tym Rumunia), musi przebywać w odosobnieniu przez 10 dni kalendarzowych od daty wjazdu na terytorium tego państwa. Wyjazd poza Republikę Białorusi nie jest dozwolony do końca okresu samoizolacji. 

Republika Białoruś nie będzie już pozwalać na wyjazd własnych obywateli drogą, rzeką i koleją.

Ponadto od 20 grudnia 2020 r. Republika Białoruś nie będzie już zezwalać na wyjazd drogowy, rzeczny i kolejowy z terytorium państwa własnych obywateli oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w tym państwie. Opuszczanie terytorium Republiki Białoruś nadal będzie możliwe drogą lotniczą.

Powyższy zakaz wyjazdu nie dotyczy posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, delegacji oficjalnych, kierowców międzynarodowych przewozów drogowych, załóg statków powietrznych i okrętowych, załóg pociągów, przedsiębiorców i innych kategorii. Środek nie dotyczy również osób, które mają umowę o pracę lub studiują za granicą, a także osób, które posiadają zezwolenie na pobyt w innym państwie, ale te kategorie osób będą mogły wyjeżdżać nie częściej niż raz na pół roku.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.