Warunki wejścia na Łotwie: ujemny wynik na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i 10-dniowa izolacja

2 1.335

Rząd Rygi podjął decyzję o zakazie nieistotnych podróży na Łotwę od 10 do 06 kwietnia 2021 r. W ten sposób osoby przybywające z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej i Wielkiej Brytanii będą mogły wjechać na Łotwę tylko w pilnych lub bardzo ważnych celach, takich jak: praca, studia, łączenie rodzin, leczenie, przejazd lub towarzyszenie małoletnim, powrót do miejsca stałego zamieszkania lub udział w ceremonii pogrzebowej. Ostrożny! Turystyka nie jest uważana za niezbędną podróż!

Ważny! Rząd łotewski ograniczył wjazd posiadaczom zezwoleń na pobyt czasowy, chyba że zainteresowane osoby wrócą na Łotwę w celach zarobkowych.

Od 15 stycznia 2021 r. wszystkie osoby przybywające na Łotwę, z ww. istotnych powodów, z krajów uznanych za o wysokim ryzyku epidemiologicznym (w tym z Rumunii) mogą wjechać na terytorium tego państwa pod warunkiem, że przedstawią Test molekularnej PCR z ujemnym wynikiem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wykonany do 72 godzin przed przybyciem na Łotwę.

Operatorzy świadczący usługi pasażerskie są zobowiązani do sprawdzenia, czy pasażerowie mają ujemny wynik testu molekularnego typu PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed wjazdem na Łotwę. Osoby, które nie pokażą wyniku testu, nie zostaną wpuszczone na pokład. 

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i muszą być dostarczone do firm świadczących usługi pasażerskie pod rygorem odmowy wejścia na pokład:

  1. dokumenty potwierdzające wynik testu na zakażenie SARS-CoV-2 z wynikiem ujemnym;
  2. pismo medyczne stwierdzające, że dana osoba nie jest zarażona wirusem SARS-VOC-2.

Wynik badania lub zaświadczenie lekarskie należy przedstawić w języku angielskim, francuskim, rosyjskim lub w języku urzędowym państwa, w którym zostało wykonane/wydane.

Uwaga! Złożenie negatywnego testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie wyklucza obowiązkowej samoizolacji (w tym dla mieszkańców Łotwy) przez okres 10 dni od wjazdu na Łotwę. Pewne kategorie osób (na przykład pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, nauczyciele), którzy zamierzają pracować na Łotwie, muszą zostać odizolowani na okres 14 dni.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.