Certyfikat cyfrowy EU COVID - test połączenia przeprowadzony pomyślnie przez Rumunię

0 585

Test połączeń wzajemnych przeprowadzony przez Specjalną Służbę Telekomunikacyjną (STS) z techniczną grupą roboczą na poziomie europejskim został pomyślnie przeprowadzony. Tworzony w STS system informatyczny ułatwia generowanie Certyfikaty cyfrowe UE COVID, przesyłanie zabezpieczeń, które umożliwiają weryfikację, centralizację w europejskim portalu i walidację kodów QR przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

W środę 26 maja 2021 r., zgodnie z programowaniem ustanowionym na poziomie europejskim, Rumunia przeprowadziła test połączenia międzysystemowego na bramce UE, która centralizuje i zarządza kluczami publicznymi krajów członkowskich, niezbędnymi do weryfikacji podpisów cyfrowych. Testy przeprowadzono wspólnie z Łotwą.

W celu wdrożenia unijnych certyfikatów cyfrowych w naszym kraju STS opracował infrastrukturę komunikacyjną oraz system informatyczny, które umożliwiają połączenie z bramą europejską. Podczas testu klucz publiczny certyfikatu podpisywania dokumentów (DSC) został przesłany do bramki UE (DGCG) w celu centralizacji. Za pomocą klucza prywatnego zostaną podpisane unijne certyfikaty cyfrowe wydane przez Rumunię.

Certyfikat cyfrowy UE zawiera kluczowe dane identyfikacyjne.

Certyfikat cyfrowy UE zawiera kluczowe dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, datę urodzenia, wydające państwo członkowskie, dane medyczne dotyczące kategorii, na jaką dokument jest wydawany, a także unikalny identyfikator certyfikatu.

Po wdrożeniu systemu informatycznego w naszym kraju dane, które zostaną uwzględnione w unijnych certyfikatach cyfrowych będą automatycznie pobierane z Krajowego Elektronicznego Rejestru Szczepień dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, z aplikacji Corona-Forms dla osób, które negatywny test wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin i osoby, które wyzdrowiały z zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Certyfikaty będą wydawane w formacie cyfrowym, z możliwością wyświetlenia na smartfonie, ale będzie można je również przedstawić w formie drukowanej. Będą one zawierać kod QR, który będzie zawierał podpis cyfrowy, aby podczas czytania można było zweryfikować autentyczność, integralność i ważność dokumentu. Podpis cyfrowy należy do wystawcy, więc obywatele nie będą potrzebować podpisu cyfrowego.

Certyfikaty cyfrowe UE są bezpłatne i ułatwią podróżowanie w przestrzeni europejskiej bez ograniczeń epidemiologicznych, bez ograniczania swobody przemieszczania się.

Następnym krokiem jest ukończenie bezpiecznego portalu, na którym obywatele będą mogli pobierać swoje cyfrowe certyfikaty UE oraz przeprowadzać wewnętrzne testy wydajności i bezpieczeństwa systemu komputerowego.

Zgodnie z europejskim harmonogramem prac unijne certyfikaty cyfrowe zostaną wdrożone na początku lipca. Z technicznego punktu widzenia specjaliści STS będą mogli zapewnić wdrożenie systemu informatycznego zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ekspertów unijnych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.