Podniesiono poziom alarmowy dla Ukrainy. MSZ zaleca unikanie wyjazdów na Ukrainę!

0 826

W kontekście ostatnich wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa w okolicach Ukrainy i regionu Morza Czarnego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) informuje o podwyższeniu poziomu alarmowego dla Ukrainy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie zaleca unikanie podróży na Półwysep Krymski i wschodnią Ukrainę, regiony Doniecka i Ługańska, a także ukraiński obszar przygraniczny z Federacją Rosyjską i Białorusią, przypominając, że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta i płynna.

MSZ stwierdza, że, jak wcześniej poinformowała opinia publiczna, podjęto wszelkie środki dotyczące dobrowolnej repatriacji członków rodzin personelu dyplomatycznego i konsularnego w ramach rumuńskich misji dyplomatyczno-konsularnych na Ukrainie, a proces ich repatriacji jest obecnie zakończony. Ambasadę Rumunii w Kijowie i Konsulat Generalny Rumunii w Odessie. Jednocześnie MSZ podjęło decyzję o wycofaniu zbędnego personelu dyplomatyczno-konsularnego z placówki dyplomatycznej i niektórych urzędów konsularnych na Ukrainie.

Zgodnie z aktualnym poziomem alarmowym, którego tekst przedstawiono poniżej i pod wskazanym linkiem, MSZ zdecydowanie zaleca obywatelom Rumunii unikanie wszelkich podróży na Ukrainę i zwrócenie szczególnej uwagi. Jednocześnie MSZ rekomenduje obywatelom rumuńskim znajdującym się na terytorium Ukrainy dokonanie ponownej oceny konieczności pozostania na terytorium tego państwa.

MSZ zdecydowanie zaleca również unikanie podróży na Półwysep Krymski i wschodnią Ukrainę, regiony Doniecka i Ługańska, a także granicę ukraińską z Federacją Rosyjską i Białorusią, przypominając, że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta i płynna.

MSZ radzi również obywatelom Rumunii, w tym przedstawicielom mediów, by zachowali czujność, unikali tłumów, byli stale informowani z wiarygodnych źródeł i szybko dostosowywali swoje plany podróży, w zależności od sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również, aby obywatele rumuńscy na Ukrainie zwracali szczególną uwagę i stosowali się do przepisów ustanowionych przez władze ukraińskie.

MSZ, poprzez swoją misję dyplomatyczną i urzędy konsularne na Ukrainie, jest gotowe zapewnić ochronę konsularną i pomoc obywatelom Rumunii.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.