Rada Powiatu Bihor zatwierdziła wsparcie lotów Oradea – Warszawa!

0 287

"Zapewnienie łączności jest warunkiem rozwoju każdej społeczności. Z tego punktu widzenia dla gminy Oradea i hrabstwa Bihor zapewnienie połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych jest bardzo ważne dla rozwoju połączeń w nadchodzących latach.

Pod względem połączeń lotniczych bieżący rok był rokiem inwestycji w infrastrukturę lotniskową. Pod koniec tego roku zakończą się trzy projekty z funduszy europejskich dotyczące rozbudowy pasa startowego, infrastruktury bezpieczeństwa i budowy nowego terminalu.

Zamierzamy, aby następne dwa–trzy lata były okresami rozwoju łączności lotniczej i zapewnienia porcie lotniczym w Oradei warunków do połączenia ze światem, a także umożliwienia rozwoju biznesu i turystyki", on wspomniał Ilie Bolojan, przewodniczący rady hrabstwa Bihor.

Loty Oradea – Warszawa

loty-Oradea-Warszawa

4 loty tygodniowo samolotami posiadającymi co najmniej 75 miejsc

Przyjęty projekt decyzji przewiduje nałożenie obowiązku świadczenia usługi publicznej w zakresie regularnych lotów lotniczych pomiędzy portami lotniczymi w Oradei (OMR) i Warszawie (WAW) na okres 4 lat, przy zachowaniu następujących minimalnych standardów: zdolność statku powietrznego wykorzystywane do obsługi lotów posiadać co najmniej 75 miejsc, a tygodniowy rozkład lotów musi uwzględniać co najmniej 4 loty z Oradei do Warszawy i z powrotem.

Przewodniczący Rady Hrabstwa Bihor Ilie Bolojan wyjaśnił, że model ten stosują już inne miasta w Europie, podobnej wielkości do gminy Oradea. Procedura opiera się na rozporządzeniu (WE) nr. 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty.

Więcej możliwości podróży z Oradei

"Analizując te możliwości, ale także dostępność firm do działania w Oradei w nadchodzących latach proponujemy, aby wsparcie to odbywało się za pomocą portu lotniczego w Warszawie, stolicy Polski, największego węzła lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającego połączenia do Stany Zjednoczone, Kanada, Azja i cała Europa. Zasadniczo 3-4 godziny po wylądowaniu masz 30-40 miejsc docelowych. W następnym okresie przekażemy dokumentację do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia, procedurę przetargową rozpoczniemy na początku przyszłego roku i szacujemy, że na wiosnę, jeśli zgłoszą się zainteresowane firmy, moglibyśmy zakończyć procedurę i wtedy możemy działać”, dodany przewodniczący Rady Hrabstwa Bihor.

Ceny biletów zostaną ustalone przez oferenta, a obsługa trasy zostanie zrekompensowana finansowo przez Radę Hrabstwa Bihor, zgodnie z modelem obliczeniowym określonym w specyfikacjach. Odszkodowanie będzie wypłacane kwartalnie i pokryje jedynie rzeczywiste koszty operacyjne przewozów lotniczych oraz wydatki związane z działalnością na lotniskach OMR i WAW. Biorąc pod uwagę, że loty będą realizowane w opłacalny sposób, dofinansowanie Rady Hrabstwa Bihor zostanie zmniejszone.

Linią lotniczą objętą specyfikacją są Polskie Linie Lotnicze LOT 🙂.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.