TAROM przechodzi do fazy wdrażania środka restrukturyzacji personelu

0 643

TAROM zrealizuje od 30 lipca 2021 r. etap realizacji rozpoczętego w lutym tego roku działania restrukturyzacji kadr, które jest istotnym elementem planu naprawczego TAROM-u.

W ramach restrukturyzacji kadrowej opracowano i zatwierdzono nowy schemat organizacyjny odpowiadający aktualnemu i szacowanemu wolumenowi działalności na najbliższe lata, mający na celu obniżenie kosztów i zapewnienie efektywnego podziału działań na poziomie firmy. Ten środek ma wpływ na liczbę 241 postów w obecnej strukturze.

Niezbędne jest zatem rozpoczęcie działania w zakresie zwolnień grupowych, zgodnie z procedurami prawnymi, w najbliższym czasie planowanych konsultacji z partnerami społecznymi. Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi zostaną wydzieleni na podstawie przejrzystych, sprawiedliwych kryteriów, zakomunikowanych wszystkim zaangażowanym, a ich oceny zostaną zorganizowane z dostawcami zewnętrznymi.

Jednocześnie TAROM podejmie wszelkie działania wymagane obowiązującymi przepisami, aby zminimalizować wpływ programu zwolnień grupowych, a także uruchomiony zostanie nowy program odejść dobrowolnych. Odbędą się również wewnętrzne konkursy na obsadzanie wolnych miejsc pracy, które zostaną ogłoszone wszystkim zainteresowanym, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Przypominamy, że restrukturyzacja personelu jest częścią kompleksowego planu działań mających na celu naprawę firmy. Plan ten został zgłoszony Komisji Europejskiej w dniu 28 maja 2021 r. w celu uzyskania pomocy publicznej na restrukturyzację.

Ostra konkurencja handlowa w dziedzinie lotnictwa wymusza na nas utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i usług oferowanych pasażerom. W związku z tym TAROM dziękuje wszystkim swoim pracownikom, doceniając profesjonalizm i poświęcenie, jakie wykazali, zwłaszcza w ostatnim okresie, który okazał się niezwykle trudny dla całej światowej branży lotniczej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.