TAROM uzyskał trzecie odnowienie rejestracji IOSA

0 482

TAROM uzyskał trzecie odnowienie rejestracji IOSA na zakończenie złożonego procesu przygotowania i audytu, obejmującego całą organizację. Według statystyk IATA, poziom bezpieczeństwa operatorów zarejestrowanych w IOSA jest o 52% lepszy niż niezarejestrowani operatorzy IOSA. TAROM jest więc wśród 381 linii lotniczych na całym świecie, uważane za elitarną grupę międzynarodowych linii lotniczych zajmujących się bezpieczeństwem i jakością operacji. Musimy być dumni, że TAROM osiągnął ten status, zwłaszcza, że ​​mówimy o tysiącach operatorów lotniczych na całym świecie.

IOSA (Audyt Bezpieczeństwa Operacyjnego IATA) jest uznanym na całym świecie programem przeznaczonym do oceny operacyjnego systemu zarządzania i kontroli linii lotniczej. IOSA stosuje zasady uznanego na całym świecie audytu jakości. Program ma na celu wspieranie audytów w sposób niezależny, ustandaryzowany i spójny. W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) zaktualizowało witrynę hostującą rejestr IOSA (www.iata.org/registry) z nową datą wygaśnięcia certyfikacji, która dla TAROM-u przypada 6 maja 2014 roku.

TAROM został po raz pierwszy audytowany w maju 2006 roku, a IOSA certyfikowany na początku 2007 roku. Trzeci audyt w celu odnowienia certyfikacji zweryfikował zgodność z ponad 900 standardami IOSA i najlepszymi praktykami w 8 obszarach operacyjnych firmy: organizacja i zarządzanie, operacje lotnicze, kabina pasażerska, kontrola operacji , operacje naziemne, operacje ładunkowe, ochrona lotnictwa i konserwacja statków powietrznych.

Podczas tego audytu TAROM był częścią projekt pilotażowy zainicjowany przez IATA w 2011 r., Enhanced IOSA. Zgodnie z tą koncepcją wewnętrzny system jakości operatora będzie uwzględniał wszystkie zalecane przez IOSA normy i praktyki w corocznych audytach, które będą przeprowadzane w celu zapewnienia bieżącej weryfikacji zgodności. Inicjatywa ta doprowadzi w przyszłości do wzmocnienia systemów jakości i bezpieczeństwa linii lotniczych.

Standardy IOSA opierają się na standardach ICAO i najlepszych praktykach w przemyśle lotniczym i są w pełni dostępne publicznie i są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej IOSA www.iata.org.iosa.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.