Rumunia zmieniła sposób klasyfikacji krajów. Stosowana jest sygnalizacja świetlna: czerwona, żółta i zielona lista. Zobacz nową klasyfikację krajów!

0 24.077

Aktualizacja Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zatwierdziła decyzją 28 z dnia 14 maja 2021 r. zmianę klasyfikacji państwowej i nie uwzględnia już wskaźnika epidemiologicznego ECDC na 100 000 mieszkańców, ale wskaźnik zapadalności skumulowanej po 14 dniach, czyli 3 kategorie.

Art.2 - (1) Klasyfikacja krajów/terytoriów zagrożonych epidemiologicznie, według skumulowanego wskaźnika zapadalności po 14 dniach, dokonywana jest w 3 kategoriach w następujący sposób:

  1. Zielona strefa - gdzie skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki w ciągu ostatnich 14 dni na 1.000 mieszkańców jest mniejszy lub równy 1,5;
  2. Strefa żółta - gdzie skumulowany wskaźnik zapadalności na nowe przypadki zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 1.000 mieszkańców wynosi od 1,5 do 3 na 1.000 mieszkańców;
  3. Czerwona strefa - gdzie skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni w stosunku do 1.000 mieszkańców jest większy lub równy 3 na 1000 mieszkańców.
  • Klasyfikacja ze strefy żółtej lub zielonej do strefy czerwonej oraz klasyfikacja ze strefy zielonej do strefy żółtej wchodzą w życie w ciągu 24 godzin od dnia zatwierdzenia Wykazu krajów/terytoriów zagrożenia epidemiologicznego przez decyzja Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
  • Klasyfikacja ze strefy czerwonej do strefy zielonej lub żółtej oraz klasyfikacja ze strefy żółtej do strefy zielonej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Wykazu krajów/terytoriów zagrożenia epidemiologicznego decyzją Krajowego Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Według tej listy ocalono takie kraje jak Irlandia, Norwegia, Słowacja, Sri Lanka, Jordania, Kuba i wiele innych, które normalnie znalazłyby się na żółtej liście, gdyby zachowano starą klasyfikację. Poniżej znajduje się nowa klasyfikacja krajów.

Art.3 - W zależności od klasyfikacji krajów/terytoriów zagrożenia epidemiologicznego, o których mowa w art. 2, do wjazdu osób na terytorium Rumunii stosuje się następujące środki:

  1. Dla osób przybywających na terytorium Rumunii z obszaru przewidzianego w art. 2 lit. a) nie ustalono środka kwarantanny;
  2. Dla osób przybywających na terytorium Rumunii z terenów przewidzianych w art. 2 lit. b) i c) środek kwarantanny jest ustanowiony w domu, w zadeklarowanym miejscu lub w specjalnym miejscu przeznaczonym na okres 14 dni

Więcej informacji na temat wyjątków od tych środków można znaleźć w wyroku 28

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.