Polska wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla niezaszczepionych osób z krajów spoza strefy Schengen, w tym Rumunii!

0 768

Polska postanowiła tymczasowo zastosować środki ograniczające obowiązujące od 24 czerwca 2021 r., które mają następujące skutki dla obywateli rumuńskich podróżujących do Polski:


Osoby podróżujące do Polski drogą lądową przez wewnętrzną granicę UE (tj. z/przez Czechy, Słowację, Litwę, Niemcy) nie są poddawane kwarantannie, jeśli mają ujemny wynik badania na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (RT-PCR lub antygen ) wykonane przed przekroczeniem polskiej granicy (wynik testu, przedstawiony w języku polskim lub angielskim musi nastąpić w ciągu 48 godzin od otrzymania wyniku testu).

Osoby podróżujące lądem do Polski mogą być zwolnione z kwarantanny, jeśli mają ujemny wynik testu PCR lub testu antygenowego.

Osoby, które nie mają negatywnego testu przeprowadzonego na 48 godzin przed przekroczeniem polskiej granicy, podlegają obowiązkowi kwarantanny w zadeklarowanym miejscu w dniu przyjazdu przez okres 10 dni, za koszty poniesione przez zainteresowane osoby. Przy wjeździe do Polski podróżni muszą podać służbom granicznym adres, pod którym odbędą wymaganą kwarantannę, numer telefonu kontaktowego i niezwłocznie udać się do zadeklarowanego miejsca zakwaterowania.

10-dniowy okres kwarantanny będzie liczony od następnego dnia po wjeździe do Polski. Osoby, które zostały umieszczone w kwarantannie mogą zostać przebadane na obecność wirusa SARS-CoV-2 (RT-PCR lub antygen) w Polsce w ciągu 48 godzin od wjazdu do Polski, a jeśli wynik badania będzie negatywny, zostaną zwolnione z obowiązku kwarantanny.

Kwarantanna dla osób podróżujących po Rumunii, z wyjątkiem zaszczepionych

Osoby podróżujące do Polski przekraczania granicy zewnętrznej UE (tj. z/przez Ukrainę, Federację Rosyjską lub Białoruś) są zmuszani do kwarantanny z negatywnym wynikiem testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie zwalnia ich z tego obowiązku.

Również osoby podróżujące do Polski, drogą lotniczą z krajów spoza strefy Schengen, w tym z Rumunii, muszą zostać poddane kwarantannie (posiadanie negatywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wykonanego w państwie pochodzenia przed wejściem na pokład, nie zwalnia osób zainteresowanych z tego obowiązku).

Osoby podróżujące do Polski, drogą lotniczą, z krajów strefy Schengen muszą mieć wynik negatywny testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (RT-PCR lub antygen), wykonane przed wejściem na pokład (wynik testu, przedstawiony w języku polskim lub angielskim, musi nastąpić w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania wyniku testu); na podstawie negatywnego wyniku testu są zwolnieni z obowiązku kwarantanny w Polsce.

Tranzyt przez Polskę

Osoby przylatujące do Polski samolotem z krajów spoza strefy Schengen, w tym Rumunia, a ja tylko w tranzycie (posiada bilet lotniczy potwierdzający wyjazd z Polski), może pozostać na terytorium kraju, ale nie dłużej niż 24 godziny, od momentu przybycia na terytorium Polski. Osoby te są również zwolnione z kwarantanny.

WAŻNY: Osoby, które zostały umieszczone w kwarantannie, mogą wykonać test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (RT-PCR lub typ antygenu) w Polsce, w ciągu 48 godzin od wjazdu na terytorium Polski, oraz jeśli wynik testu będzie negatywny, zostaną zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Osoby przybywające z Indii, RPA i Brazylii nie mogą zostać poddane kwarantannie po ujemnym wyniku testu SARS-CoV-2 (RT-PCR lub antygen) do 7 dni po wjeździe do Polski.

Wyjątek od kwarantanny

sunt zwolniony następujące kategorie osób podróżujących do Polski z obowiązku objęcia kwarantanną oraz z okazania ujemnego wyniku badania na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, czy państwo pochodzenia znajduje się w strefie Schengen:

  • osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionką zatwierdzoną w UE (podając obie dawki, pełne szczepienie jest rozważane 14 dni po zakończeniu procesu szczepień);
  • dzieci poniżej 12 roku życia podróżujące pod opieką osób dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID19;
  • osoby posiadające dokument poświadczający, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed przekroczeniem granicy na terytorium RP zostali poddani kwarantannie, izolacji w domu lub hospitalizacji po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • uczniowie i studenci zdający maturę w Polsce;
  • niektóre grupy zawodowe (kierowcy zawodowi, marynarze, personel lotniczy, personel kolejowy, personel wojskowy, korpus dyplomatyczny;
  • osoby, które podróżują w ramach określonej działalności zawodowej).

Podczas kwarantanny:

  • zainteresowane osoby nie mogą opuścić miejsca kwarantanny;
  • chodzenie ze zwierzętami, chodzenie do sklepu lub do lekarza jest zabronione;
  • W przypadku specyficznych objawów COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) należy skontaktować się z oddziałem medycznym (klinicznym) i umówić się na konsultację telefoniczną z lekarzem rodzinnym.

Ważne! Policja sprawdza, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do tego środka! Nieprzestrzeganie kwarantanny podlega karze grzywny do 30.000 tys. zł, decyzja o wysokości podejmowana każdorazowo.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.