Piloci Air France grożą strajkiem 11 stycznia 2018 r.

Według portalu air-journal.fr, 3 główne związki zawodowe pilotów we Francji – SNPL, SPAF i Alter – chcą zorganizować wspólny strajk i poprosić pilotów Air France o zaprzestanie pracy 11 stycznia 2018 r.

0 312

Strajk ma też bardzo ważną przyczynę. W niniejszej sprawie, według tej samej publikacji air-journal.fr, przyczyna jest związana z incydentem na międzynarodowym porcie lotniczym Paryż-Orly.

Strajk 11 stycznia 2018 r.

Kierownictwo Air France rzekomo wywierało na niego presję i wylądowało dowódcy samolotu, ponieważ odmówił lotu z „zdegradowaną załogą”.

Zgodnie z komunikatem przesłanym przez Narodowy Związek Pilotów Lotniczych, 4 stycznia 2018 r. wszystkie związki pilotów zadzwonią do Greków 11 stycznia, dokładnie za tydzień.

Protestują przeciwko kierownictwu Air France, które kwestionowało zdolność dowódcy do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Ponadto dowódca, o którym mowa, został wyładowany i zastąpiony wbrew swojej woli.

Dowódca ten, znany ze swoich walorów zawodowych i szanowany przez wszystkich, ze względów bezpieczeństwa odmówił lotu z Orly ze zdegradowanym składem załogi, który nie do końca odpowiada obowiązującym przepisom i instrukcji lotniczej.

Ponadto, według SNPL, w trakcie przygotowywania tego lotu członkom tej samej załogi groziły konsekwencje zarządcze przez ich kierownictwo w celu nakłonienia ich do wykonania lotu, pomimo zagrożeń związanych z lotem.

Krajowy Związek Pilotów zarzuca kierownictwu Air France naruszenie przepisów Kodeksu Transportu Lotniczego i Kodeksu Lotnictwa Cywilnego w zakresie uprawnień dowódców, a wszystko to ze szkodą dla bezpieczeństwa lotów.

Piloci Air France, ani żadna inna firma, nie mogą zgodzić się na wykonywanie swojego zawodu pod presją kierownictwa, które podnosi kwestię rentowności daleko przed bezpieczeństwem pasażerów, członków załogi i samolotów.

Jednak te trzy związki pozwalają firmie na uzyskanie satysfakcjonującej odpowiedzi w sprawie nieprzestrzegania uprawnień dowódcy.

Odpowiedź Air France

W oświadczeniu wysłanym do ReutersAir France twierdzi, że stale dba o skład załóg zgodnie z instrukcją obsługi zatwierdzoną przez Dyrekcję Generalną Lotnictwa Cywilnego (DGAC).

„W przypadku AF7480 2 stycznia kapitan nie chciał latać w takich warunkach, chociaż załoga była w pełni zgodna i uregulowana tak, jak w instrukcji”, mówi Air France. „Aby uniknąć odwołania gorącego lotu, został zastąpiony przez innego kapitana”.

Kierownictwo Air France twierdzi, że jest do dyspozycji związków pilotów, aby odpowiadać na pytania i wyjaśniać tę sytuację.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.