URZĘDNIK: Lista krajów, z których możemy wrócić bez kwarantanny/izolacji. Wśród nich Bułgaria, Niemcy, Grecja, Austria, Szwajcaria.

2 25.487

Oficjalnie opublikowano listę krajów, z których możemy wrócić, począwszy od 15.06.2020 o godzinie 00:00, w Rumunii bez obowiązku kwarantanny/izolacji. Jak przewidywaliśmy kilka dni temu, te kraje to: Austria, Bułgaria, Czechy, Cypr, Chorwacja, Szwajcaria, Niemcy, Grecja, Islandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Malta, Norwegia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Mówimy o Decyzji nr 29 z 13.06.2020 w sprawie propozycji niezbędnych środków złagodzenia w obecnym kontekście epidemiologicznym. Lista będzie aktualizowana co tydzień i publikowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w każdy poniedziałek o godzinie 16:00. Istnieje duża szansa, że ​​będą one stopniowo włączane również na zieloną listę innych krajów. Zaktualizowany wykaz wejdzie w życie 24 godziny po jego zatwierdzeniu przez CNSU.

Lista krajów, z których możemy wrócić bez kwarantanny/izolacji

Decyzja-CNSU-nr 29-z 13.06.2020

Zgodnie z postanowieniami Decyzji Rządu nr. 465 z 11 czerwca 2020 r. o zmianę i uzupełnienie załączników nr. 2 i 3 w Decyzja rządu nr. 394/2020 w sprawie ogłoszenia stanu alarmowego i środków, jakie należy podjąć w jego trakcie w celu zapobiegania i zwalczania skutków pandemii COVID-19 pkt 8 stanowi, że „ W załączniku nr. 3 W art. 4 po pkt 1 dodaje się nowy punkt, pkt 1 ^ 1 o następującej treści: 1 ^ 1. Loty, o których mowa w pkt 1, mogą być wznowione dla krajów objętych wyjątkiem kwarantanny/izolacji ustanowionym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i zatwierdzonym przez Krajowy Komitet do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych."

pusty

W związku z tym, na podstawie wniosku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (INSP), Krajowego Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (CNSU) zdecyduje się zniesienie ograniczeń lotów i wznowienie ruchu lotniczego, ale także wykaz krajów do/z których, od 15 czerwca 2020 r., loty zostaną wznowione. INSP ustala tę listę na podstawie średniej dziennej zgłaszanej na 1 milion mieszkańców, w odniesieniu do sytuacji, w której jest nie więcej niż 5 nowych przypadków/1 mln mieszkańców, w ciągu ostatnich 14 dni.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.