Nowe warunki podróżowania w Polsce: 10-dniowa kwarantanna lub zaświadczenie o szczepieniach lub ujemny test na COVID-19!

0 3.730

Tymczasowo rząd polski podjął decyzję o zastosowaniu środków ograniczających obowiązujących do 28 marca 2021 r.

Podróżni przybywający do RP do 28 marca 2021 r. z państw członkowskich UE, w tym Rumunii, transportem zorganizowanym (samolotem, pociągiem lub autobusem), a także obywatele państw członkowskich UE podróżujący do Polski przez przekroczenie granicy zewnętrznej UE (odpowiednio z Ukrainy, Białorusi lub Federacji Rosyjskiej) musi zostać poddany kwarantannie we wskazanym miejscu w dniu przyjazdu, przez okres 10 dni, z kosztami poniesionymi przez zainteresowane osoby.

Przy wjeździe na terytorium RP podróżni zobowiązani są podać służbom granicznym adres, pod którym odbędą obowiązkową kwarantannę, numer telefonu kontaktowego i niezwłocznie udać się do zadeklarowanego miejsca zakwaterowania. 10-dniowy okres kwarantanny będzie liczony od następnego dnia po wejściu w ten stan.

Następujące osoby są zwolnione z kwarantanny: 

  • osoby podróżujące samochodem (do siedmiu miejsc) na terenie RP z państw członkowskich UE (mniej, od 27 lutego 2021 r. z południowych państw granicznych: Czech i Słowacji, także jeśli te państwa są tylko tranzytowe)
  • osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną w UE (poprzez podanie obu dawek)
  • osoby z ujemnym wynikiem badania na SARS-CoV-2 wykonane przed przekroczeniem polskiej granicy (jeżeli wynik badania, przedstawiony w języku polskim lub angielskim, przypada w okresie 48 godzin liczonym do dnia otrzymania wyniku badania)
  • posiadacze dokumentu kwarantanny, odosobnienia lub hospitalizacji po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed przekroczeniem granicy do RP
  • uczniowie, studenci
  • określone grupy zawodowe (marynarze, personel lotniczy, wojsko, korpus dyplomatyczny, osoby podróżujące w działalności zawodowej i inne kategorie)
  • obywatele i rezydenci państw członkowskich UE w tranzycie przez terytorium Polski, przemieszczający się do ich kraju zamieszkania lub zamieszkania. Więcej informacji można znaleźć na tekst decyzji.

 Podczas kwarantanny:

  • zainteresowane osoby nie mogą opuścić miejsca kwarantanny;
  • chodzenie ze zwierzętami, chodzenie do sklepu lub do lekarza jest zabronione;
  • W przypadku specyficznych objawów COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) należy skontaktować się z oddziałem medycznym (klinicznym) i umówić się na konsultację telefoniczną z lekarzem rodzinnym.

Ważne! Policja sprawdza, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do tego środka! Nieprzestrzeganie kwarantanny podlega karze grzywny do 30.000 tys. zł, decyzja o wysokości podejmowana każdorazowo.

Do 14 marca 2021 r. zawieszony jest międzynarodowy kolejowy transport pasażerski przekraczający granicę Polski, która jest zewnętrzną granicą UE. Nie ma zakazów pasażerskich przewozów kolejowych między Polską a państwami członkowskimi UE, ani lotniczych przewozów pasażerskich z tymi państwami, w tym z Rumunią. Krajowy ruch lotniczy odbywa się w normalnych warunkach.

Listę krajów, z których zawieszone są loty do Polski, można znaleźć na https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel, który jest regularnie aktualizowany.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.