Nowe środki ochrony sanitarnej dla klientów tarasów i plaż w Rumunii od 1 czerwca

0 596

Od 1 czerwca 2020 r. dozwolona jest działalność polegająca na przygotowywaniu, serwowaniu i spożywaniu żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach poza budynkami punktów gastronomicznych (tarasy), a także działalność związana z obsługą plaż turystycznych.

Otwierają się tarasy i plaże w Rumunii

Podjęto konkretne środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w pierwszej fazie wznowienia działalności turystycznej. Tym samym środki są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych w sektorze gastronomii publicznej i odpowiednio dla wszystkich podmiotów gospodarczych lub, w zależności od przypadku, zarządców prowadzących działalność w zakresie obsługi plaż turystycznych.

Tak samo wszyscy klienci tarasów czy plaż turystycznych na rumuńskim wybrzeżu mają obowiązek ich szanować.

GŁÓWNE SZCZEGÓLNE ŚRODKI OCHRONY KLIENTA W SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANEJ PRZESTRZENI POZA BOGĄ ŻYWNOŚCI PUBLICZNEJ (TARASY):

Przy wejściu zostanie przeprowadzona selekcja obserwacyjna, zakaz wstępu dla klientów z widocznymi objawami infekcji dróg oddechowych;

Podmioty gospodarcze w sektorze spożywczym zapewnią, aby przy wejściu i do toalet znajdowały się urządzenia z zatwierdzonymi produktami biobójczymi, niezbędne do dezynfekcji rąk klientów, a także informowanie ich o sposobie użytkowania;

Zaleca się tworzenie obwodów jednokierunkowych, którymi muszą podróżować klienci wewnątrz tarasu, tak aby zminimalizować kontakty między klientami (np. do iz toalety);

Przenoszenie menu, solniczek, oliwek i innych produktów z jednego stołu na drugi będzie zabronione. Zostaną one zdezynfekowane po opuszczeniu stołu przez klientów i, jeśli to możliwe, będą używane jednorazowe menu;

Pracownicy będą nosić maski i rękawiczki

Zapewnia się, że podczas podawania posiłku personel będzie nosił maskę i rękawiczki, a rękawice używane do podawania nie będą używane podczas przygotowywania posiłku;

Zabrania się spożywania produktów stojących w celu zminimalizowania ruchu klientów wewnątrz tarasu;

Ustala maksymalną liczbę 4 klientów, którzy mogą zajmować stolik, pod warunkiem zachowania odległości 1,5 metra między osobami, z wyjątkiem tej samej rodziny, którzy mają ten sam adres;

Zapewniono zachowanie odległości co najmniej 2 metrów między osobami zajmującymi sąsiednie stoły;

Zajęcie lokalu będzie odbywało się z wcześniejszą rezerwacją, tak aby uniknąć zatłoczenia przy wejściu do jednostki oraz ułatwić przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w przypadku zachorowania wśród klientów lokalu;

Prowadzony będzie również rejestr rezerwacji klientów, dzięki czemu w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród klientów jednostki spożywczej, będą dostępne konkretne dane, na podstawie których należy przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne;

Zapewnia się przeprowadzanie dezynfekcji stołów po każdym kliencie/grupie produktami biobójczymi, które wymagają minimalnego czasu kontaktu, zatwierdzonego przez Krajową Komisję ds. Produktów Biobójczych.

GŁÓWNE SZCZEGÓLNE ŚRODKI OCHRONY TURYSTÓW NA PLAŻACH NA WYBRZEŻU RUMUNII:

Podmioty gospodarcze lub administratorzy, w zależności od przypadku, mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu regulamin dostępu i zachowania na plaży, a jednocześnie zapewnić środki z zachowaniem odległości 2 metrów (lewo/prawo, przód / tył) między leżakami, z których korzystają osoby z różnych rodzin;

Administratorzy zapewnią dostęp do plaży w ramach przyjętych limitów pojemności, z zachowaniem fizycznej odległości, zniechęcając do przepełnienia i ograniczając duże zgromadzenia oraz podejmą działania w celu ograniczenia dostępu do plaży w przypadku przekroczenia ustalonych limitów pojemności i niemożliwości utrzymania fizycznej odległości;

Dostęp zapewnią wyraźnie sygnalizowane punkty wejścia oraz ustalone zostaną jednokierunkowe, odrębne kolory wjazdu i wyjazdu, z sygnalizacją odpowiednich odległości;

Rezerwacja korzystania z plaży na określony czas dokonywana jest za pośrednictwem internetowego lub telefonicznego systemu rezerwacji i/lub przyjęcia strategicznych godzin pracy lub elastycznych kryteriów zamykania;

Odległość co najmniej 2 metrów między ludźmi

Zawsze należy zachować odległość co najmniej 2 metrów między osobami (w tym pracownikami), z wyjątkiem członków tej samej rodziny lub jeżeli bezpieczeństwo podstawowej działalności wymaga mniejszej odległości (np. podnoszenie ciężkiego sprzętu);

Miejsca pracy (np. krzesła ratownicze, wieże) są tak rozmieszczone, aby osoby świadczące usługi na plaży znajdowały się w odległości co najmniej 1,5 metra. Jeżeli odstępy nie są możliwe, należy przewidzieć stosowanie masek ochronnych lub barier fizycznych, takich jak panele z tworzywa sztucznego / pleksiglasu;

Obsługa klienta będzie prowadzona przez personel wydzierżawionej plaży, bez przenoszenia klientów do punktów obsługi;

W przypadku plaż niekoncesjonowanych lokalna administracja publiczna będzie odpowiedzialna za zachowanie zasad fizycznego dystansu i unikanie powstawania aglomeracji;

Sprzęt plażowy (np. leżaki, leżaki, parasole) musi być używany indywidualnie, bez współużytkowania tego sprzętu przez osoby niebędące członkami tego samego gospodarstwa domowego, a przed i po każdym użyciu musi być wyczyszczony i zdezynfekowany zatwierdzonymi produktami biobójczymi;

Toalety na plaży muszą być wyposażone w odpowiednie materiały eksploatacyjne do higieny: woda, mydło, środek dezynfekujący z co najmniej 60% alkoholem, ręczniki papierowe i kosze na śmieci bezdotykowe. Zapewnione zostanie częste czyszczenie i dezynfekcja;

Zabrania się uprawiania sportów i rekreacji

Zabrania się uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem pomieszczeń specjalnie do tego przeznaczonych, z ograniczeniem liczby osób nienależących do tej samej rodziny;

Pracownicy przedsiębiorcy lub, w zależności od przypadku, administratora plaży będą nosić maskę i otrzymają atestowane urządzenia biobójcze i produkty niezbędne do dezynfekcji rąk turystów oraz informacje o tym, jak z nich korzystać.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, środki bezpieczeństwa zdrowotnego przyjęte przez oba akty normatywne zostaną poddane ocenie i w perspektywie stopniowego wznawiania działań w zakresie turystyki, odpowiednio dla drugiej fazy zaplanowanej na 15 czerwca, zostaną brane pod uwagę inne złagodzenie ograniczeń.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.