Nowe warunki podróży w Szwajcarii i Księstwie Liechtensteinu: obowiązkowe testy!

0 678

W związku z pojawieniem się nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2, sklasyfikowanego przez WHO jako niepokojący, począwszy od 4 grudnia 2021 r. warunki wejścia do Konfederacji Szwajcarskiej ulegają następującym modyfikacjom:

  • Wszystkie osoby, które chcą podróżować do Szwajcarii, niezależnie od kraju przybycia lub użytego środka transportu, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR, przeprowadzonego nie później niż 72 godziny wcześniej.
  • Ponadto wszystkie osoby przybywające do Szwajcarii muszą zostać przebadane na własny koszt w ciągu czterech do siedmiu dni od przybycia. Wynik drugiego testu, PCR lub szybki antygen, należy przesłać do kantonalnego organu ds. zdrowia.

Przepisy te dotyczą również osób, które zostały zaszczepione i wyzdrowiały z choroby. Wyłączone są osoby do 16 roku życia oraz osoby transgraniczne.

Wszystkie osoby, które chcą wjechać na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, muszą również zarejestrować swoje dane kontaktowe przed zakończeniem podróży. formularz rejestracyjny i przedstawić go na przejściu granicznym w formie elektronicznej lub papierowej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.