Warunki podróży na Słowacji: przedstawienie negatywnego testu RT-PCR na SARS-CoV-2

0 957

SYTUACJA AWARYJNA: TAK, obowiązuje od 1 października 2020 r.przedłużany do 19 marca 2021 r.

W kontekście działań podjętych przez Republikę Czeską, na przejściach granicznych ze Słowacją ustanowiono kontrole policji czeskiej. Na czas oczekiwania na wjazd na terytorium Czech ze Słowacji mogą mieć wpływ kontrole na wspólnej granicy czesko-słowackiej.

Trzy przejścia graniczne na rzece Morawie pomiędzy Słowacją a Austrią są zamknięte, pomiędzy: Zahorska Wieś i Ansrn an der March; Devinska Nowa Wieś i zamek Hof (Most Wolności, dla rowerzystów); Devina i Hainburga.

Od 17 lutego 2021 r. o godz. 06:00 „zielona” lista zostaje zniesiona

Od 17 lutego 2021 r. o godz. 06:00 zniesiona zostaje „zielona” lista, a także możliwość przekraczania granic Republiki Słowackiej na podstawie testu molekularnego RT-PCR z wynikiem ujemnym na SARS- Zakażenie wirusem CoV-2, przeprowadzone maksymalnie 72 godziny przed przybyciem.

Tak więc od 17 lutego 2021 r. wszystkie osoby wjeżdżające na terytorium Słowacji, z wyjątkiem pracowników transgranicznych / mieszkańców sąsiednich państw Słowacji, pod pewnymi warunkami podlegają środkowi samoizolacji przez 14 dni. Ponadto osoby przybywające na Słowację muszą spełnić następujące obowiązkowe warunki:

  • rejestrować na stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica, najpóźniej w momencie wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej i przedstawić, na żądanie władz, dowód rejestracji;
  • W przypadku przybycia samolotem należy wypełnić elektroniczny formularz lotu przed lub w momencie przylotu, który jest dostępny na stronie internetowej: https://www.mindop.sk/covid/.

Samoizolację przeprowadza się albo w domu, razem ze wszystkimi osobami w tym samym gospodarstwie domowym, albo w placówce utworzonej przez władze lokalne, o czym należy powiadomić lekarza rodzinnego lub właściwy regionalny urząd ds. zdrowia. Samoizolacja kończy się, jeśli wynik testu molekularnego typu RT-PCR, wykonanego najwcześniej w ósmym dniu izolacji, jest ujemny.

Izolacja może zakończyć się 8 dnia po wykonaniu testu lub 14 dnia bez testu

Osoby, które podróżowały na 14 dni przed wjazdem na Słowację, wyłącznie w państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,  mają obowiązek izolowania się do czasu wykonania testu molekularnego RT-PCR, najwcześniej 8 dnia izolacji (koszt badania ponoszą władze słowackie).

Jeśli dana osoba nie zdecyduje się na wykonanie testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub jest bezobjawowa, izolacja kończy się 14 dnia. Dzieci do 10 roku życia nie muszą być badane pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, a izolacja zakończy się w tym samym czasie dla wszystkich osób we wspólnym domu.

Osoby, które wyjechały do ​​innych krajów niż wymienione powyżej, na 14 dni przed wjazdem na terytorium Słowacji, mają obowiązek dokonania samoizolacji, wykonania testu molekularnego typu RT-PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, wcześniej 8. dzień izolacji. Czynność izolacyjna jest zakończona tylko wtedy, gdy badanie przeprowadzone na Słowacji jest negatywne, a badanie jest obowiązkowe.

Osoby mieszkające lub pracujące w państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które niedawno wyzdrowiały lub zostały wyleczone z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. COVID-19 i którzy mają miejsce zamieszkania lub czasowy pobyt na Słowacji, muszą zastosować się do następujących środków po powrocie na Słowację:

  • aby zarejestrować się przez stronę internetową: http://korona.gov.sk/ehranica najpóźniej przy wjeździe na terytorium Republiki Słowackiej i przedstawić na żądanie władz dowód rejestracji;
  • przedstawić dowód zatrudnienia lub zamieszkania za granicą lub potwierdzenie przez lekarza, że ​​dana osoba jest wyleczona z COVID-19 lub potwierdzenie drugiej dawki szczepionki COVID-19 z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem;
  • posiadać negatywny wynik testu RT-PCR nie starsze niż 72 godziny lub test antygenowy nie starszy niż 48 godzin;
  • być samoizoluj się przez 14 dni, do czasu wykonania testu RT-PCR, najwcześniej w 8. dniu izolacji na koszt państwa słowackiego lub w przypadku bezobjawowego zakończenia izolacji po 14 dniach;
  • jeśli osoba chce zakończyć okres izolacji wcześniej niż 8 dnia, będzie musiała na własny koszt wykonać test RT-PCR, a jeśli wynik będzie negatywny, może wyjść z samo- izolacja (kwarantanna).

Środki samowystarczalności NIE mają zastosowania do załóg ładunkowych

Jeśli osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 lub które niedawno wyzdrowiały z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które mają miejsce zamieszkania lub czasowy pobyt na Słowacji, odwiedziły kraje inne niż państwa członkowskie UE, Islandię, Norwegię, Liechtenstein, Szwajcarię lub Stany Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są zobowiązane do wykonania testu na SARS-CoV-2, aby wydostać się z samoizolacji (kwarantanny).

Środki samoizolacji NU dotyczy załogi cargo, ratownicy medyczni, personel pogrzebowy, infrastruktura krytyczna, ludzie, którzy potrzebują leczenie lub diagnoza itp., z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu ochronnego i zachowaniem warunków higienicznych.

Więcej informacji na temat privire la warunki podróży i tranzytu na Słowacji!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.