Christian Heinzmann pozostaje dyrektorem generalnym TAROM

0 411

Nowy Zarząd TAROM spotkał się wczoraj, 14 listopada 2013 r., podczas pierwszego spotkania w dotychczasowej formule.

Po dyskusjach Pan. Dante Stein został wybrany na Prezesa Zarządui pan Manuel Donescu Wiceprezes Zarządu. Ponadto członkowie Rady powołali pierwsze komitety robocze, a mianowicie: Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Audytu.

Jednocześnie na posiedzeniu podjęto decyzję o unieważnieniu umownego skrócenia kadencji Dyrektora Wykonawczego, Pan Christian Heinzmann, z 4 lat na 1 rok jako sprzeczne z przepisami ustawowymi oraz omówiono aspekty związane z rozpoczęciem procesu jego oceny, zgodnie z zaleceniami WZA.

Członkowie zarządu zaproponowali, aby w tej kadencji podjęli wszelkie działania, aby TAROM stał się firmą, z której Rumuni powinni być dumni.

Dante Stein, Prezes Zarządu:

„Zmobilizujemy wszystkie siły, które odgrywają ważną rolę w maksymalizacji wyników tej firmy i zrobimy to profesjonalnie, z zachowaniem przejrzystości i odpowiedzialności. Doceniam fakt, że TAROM, będąc w większości państwowym spółką, cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, ale chciałbym, aby od teraz w prasie było mniej debaty i zamiast tego skupiłem się na rozwiązywaniu problemów firmy. TAROM ma strategiczną pozycję jako ambasador Rumunii. Chcemy go ponownie uruchomić, aby mógł zająć miejsce, na które zasługuje.”

.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.