Aktualizacja: Hiszpania znajduje się na żółtej liście Rumunii. Loty zostaną zawieszone!

3 21.945

Aktualizacja 10 sierpnia 2020, 22:00: Hiszpania została usunięta z żółtej listy decyzją rządu.

Pierwsze wiadomości: Od 11 sierpnia 00:00 Hiszpania na żółtej liście Rumunii, lista wydana i zaktualizowana przez INSP Rumunia. I zgodnie z prawem rumuńskim loty komercyjne między Rumunią a Hiszpanią zostaną zawieszone (lub jeszcze nie, ponieważ NOTAM został anulowany). W tym samym czasie wszyscy podróżujący z Hiszpanii do Rumunii zostaną poddani kwarantannie w domu przez 14 dni.

Środek kwarantanny dotyczy wszystkich osób przybywających z podróży międzynarodowej z krajów/obszarów o wysokim ryzyku epidemiologicznym i posiadających prawo wjazdu na terytorium kraju, odpowiednio: obywateli rumuńskich, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub osobom, które są objęte jednym z wyjątków przewidzianych w GD nr 553/15.07.2020, załącznik 3, art.2 ust.2 lit.a)-l).

Kwarantanna osób jest ustanawiana w domu danej osoby, w miejscu przez nią zadeklarowanym, zależnie od przypadku, w specjalnym miejscu wyznaczonym przez władze. Kwarantanna jest polecana wszystkim osobom mieszkającym pod tym samym adresem.

Rumuńska żółta lista obowiązuje od 11.08.2020 o godz. 0:00

Lista-stan-epidemiologiczne-ryzyko-wysokie_10.08.2020

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.