Lotnisko Henri Coanda otrzymuje certyfikat akredytacji zdrowia na wypadek pandemii COVID-19

0 2.447

Międzynarodowy port lotniczy Bukareszt Henri Coanda (AIHCB) otrzymał Certyfikat Akredytacji w zakresie BHP od Międzynarodowej Rady Lotnisk (Airport Council International – ACI World).

Akredytacja została przeprowadzona po szczegółowej ocenie działań podjętych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pasażerów i pracowników w AIHCB.

W kontekście pandemii COVID 19 spółka Bucharest Airports National Company wdrożyła na zarządzanych przez siebie lotniskach wszystkie środki przewidziane w wymogach prawnych oraz przepisach krajowych i międzynarodowych, a także zalecenia międzynarodowych organów lotnictwa cywilnego. W tym samym czasie CNAB zwróciła się do AIHCB o akredytację tych środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów od ACI World.

Lotnisko Henri Coandă otrzymało akredytację Międzynarodowej Rady Zdrowia (Airport Health Accreditation)

W celu akredytacji AIHCB w ramach programu Airport Health Accreditation, oceniono środki ochrony podjęte w terminalu pasażerskim, w miejscach publicznych, ale także we wszystkich punktach interakcji z pasażerami - odprawa, kontrola bezpieczeństwa, kontrola graniczna i celna, zaokrętowanie / zejście na ląd, odbiór bagażu.

Równolegle oceniono działania podejmowane w zakresie ochrony i szkolenia personelu lotnisk, współpracy z innymi podmiotami, ale także infrastruktury oraz działań operacyjno-utrzymaniowych. Ważnym rozdziałem oceny była komunikacja, zwłaszcza ze społeczeństwem. Wszystkie elementy podlegające ocenie zostały poparte oficjalnymi dokumentami, w tym wspólnymi planami działań i zastosowanymi określonymi procedurami, oraz towarzyszyły im zapisy.

„Po ocenie dowodów przedstawionych w naszym procesie oceny, twoje lotnisko wykazało, że zapewnia wszystkim pasażerom bezpieczne wrażenia na lotnisku, co jest zgodne z zalecanymi środkami ochrony zdrowia określonymi w wytycznych ACI dotyczących ponownego uruchamiania i przywracania ruchu lotniczego. Grupa Robocza Rady Lotnictwa Cywilnego, a także dobre praktyki branżowe” wynika z listu gratulacyjnego wysłanego przez Luisa Felipe de Oliveira, dyrektora generalnego ACI World.

„Akredytacja ta jest ważnym krokiem w utrzymaniu zaufania pasażerów, ale także pracowników lotnisk (naszych lub innych podmiotów – linii lotniczych lub firm handlingowych, instytucji państwowych itp.), które podjęliśmy i nadal podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony ich zdrowie i bezpieczeństwo. Jest to również ważny krok w naszych wysiłkach na rzecz przywrócenia aktywności i powrotu do normalności przemysłu lotniczego, który został poważnie dotknięty pandemią.” powiedział Florin Dimitrescu, dyrektor generalny CN Aeroporturi București.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.