Koronawirus: lot czarterowy Turyn - Bukareszt 21 marca 2020 r.

0 1.558

Podejmowane są dalsze starania, aby ułatwić powrót do kraju części obywateli rumuńskich przebywających czasowo za granicą i dotkniętych działaniami podejmowanymi przez państwa europejskie w celu zarządzania i zapobiegania epidemii COVID-19.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Łączności zidentyfikowali kilka wariantów transportu lotniczego, które pozwolą na powrót do kraju obywateli rumuńskich, nierezydentów, będących pracownikami sezonowymi, dotkniętych drastycznym ograniczeniem działalności gospodarczej, jaką wykonywali we Włoszech, a także obywateli rumuńskich którzy znajdują się we Włoszech w szczególnych sytuacjach, bez realnej możliwości dalszego przebywania na terytorium Włoch, co wymaga ich jak najszybszej repatriacji.

Szczegóły dotyczące organizacji tych lotów czarterowych zostaną przekazane w odpowiednim czasie obywatelom rumuńskim spełniającym powyższe kryteria.

Pierwszy wyścig odbędzie się w Turynie 21 marca 2020 r.

Poprzedni apel dotyczący unikania wszelkich podróży zagranicznych, które nie są absolutnie niezbędne, oraz zalecenie, aby turyści rumuńscy lub obywatele przebywający czasowo za granicą w trybie pilnym powrócili do kraju, zostają odnowione.

Jednocześnie MSZ wzywa obywateli rumuńskich do okazania zrozumienia i odpowiedzialności oraz do odpowiedzialnej oceny możliwości wyjazdu za granicę w tym czasie. Takie podróże mogą stwarzać poważne zagrożenia, zagrażając bezpieczeństwu obywateli i możliwości powrotu do kraju.

Apeluje również do obywateli rumuńskich zamieszkałych lub przebywających za granicą o ścisłe przestrzeganie zaleceń władz tych państw i podkreśla, że ​​podróż do Rumunii nie jest zalecana. Na ruchy te mogą mieć wpływ ograniczenia nałożone przez państwa tranzytowe i mogą być dodatkowym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się zakażenia COVID-19, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu osób przebywających w domu.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.