Serbia zaktualizowała warunki wjazdu do kraju. Tranzyt bez testu COVID-19 jest dozwolony.

0 982

Po dalszych wyjaśnieniach w dniu 15 sierpnia 2020 r. w sprawie zmieniających się warunków wjazdu na terytorium Republiki Serbii w kontekście pandemii COVID-19, MSZ informuje, że wieczorem 20 sierpnia władze serbskie wydały nowy decyzja o zmianie warunków wjazdu, wjazdu i tranzytu w Republice Serbii, mająca zastosowanie do osób przybywających z Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Macedonii Północnej.

Tranzyt bez testu COVID-19 jest dozwolony.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 20 sierpnia 2020 r. dozwolony jest tranzyt osób podróżujących z Rumunii, Bułgarii, Chorwacji lub Macedonii Północnej w czasie nieprzekraczającym 12 godzin bez obowiązku przedstawienia negatywnego testu molekularnego (PCR) dla zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 

Osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Serbii z jednego z czterech wyżej wymienionych krajów są również zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego testu molekularnego, jeżeli dane osoby przebywały na ich terytorium jedynie przez okres nie dłuższy niż 12 godzin.

Wyjątki od prezentacji testu COVID-19

Jednocześnie władze serbskie ogłosiły nowe wyjątki od wymogu przedłożenia negatywnego testu molekularnego (PCR) w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tym samym od 20 sierpnia 2020 r., oprócz wcześniej zwolnionych kategorii, zwolnieni są również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania lub pobytu w Republice Serbii i posiadający ważne w tym celu dokumenty.

Wyjątki dotyczą także członków załóg tranzytowych w tranzycie, jeżeli czas przejazdu przez terytorium Republiki Serbii nie przekracza 12 godzin, personelu kolejowego, personelu nawigacyjnego i pasażerów samolotów przelatujących przez serbskie lotniska, dzieci do lat 12 wiek, jeśli rodzice, wychowawcy lub osoby im towarzyszące przedstawią ujemny wynik testu molekularnego PCR w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie starszy niż 48 godzin.

Akredytowani pracownicy dyplomatyczni i konsularni w Republice Serbii oraz organizacje międzynarodowe, a także członkowie ich rodzin, posiadacze określonych dowodów tożsamości wydanych przez właściwe organy serbskie.

Kategorie osób, z wyjątkiem negatywnego testu molekularnego

Następujące kategorie osób są również zwolnione z obowiązkowego środka po przedstawieniu negatywnego testu molekularnego (PCR):

  • - pracownicy transgraniczni z ważnymi dokumentami uzupełniającymi;
  • - przewoźników, których miejscem docelowym jest Republika Serbii lub odbiera towary z tego państwa;
  • - członkowie załóg drogowego transportu pasażerskiego (autobusy i międzynarodowy transport pasażerski), w tranzycie lub z miejscem docelowym lub przystankami w Republice Serbii;
  • - załoga lotnicza statków powietrznych do Republiki Serbii;
  • - personel statków rzecznych przewożących towary do portu serbskiego lub w tranzycie. W przypadku żeglugi w górę rzeki tranzyt śródlądowymi drogami wodnymi przez terytorium Republiki Serbii jest ograniczony do maksymalnie 90 godzin od wejścia na terytorium Republiki Serbii dla barek i 60 godzin dla statków, a na przypadek żeglugi w dół rzeki jest ograniczony do 72 godzin dla barek i 54 godzin dla statków;
  • - konwoje humanitarne uzgodnione kanałami dyplomatycznymi.

Przedstawienie negatywnego testu molekularnego (PCR) w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2-19

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że ​​w innych przypadkach wjazd cudzoziemców przybywających z Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Macedonii Północnej do Republiki Serbii możliwy jest jedynie poprzez przedstawienie ujemnego testu molekularnego (PCR) na SARS-CoV- 2-19 zakażenie wirusem, przeprowadzone nie później niż 48 godzin przed wejściem, w laboratoriach akredytowanych w kraju.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.