RTZ & Partners SPRL, syndyk sądowy SC CARPATAIR SA, przedstawia oficjalne stanowisko dotyczące komunikatu ANAT

1 649

RTZ & Partners SPRL została wyznaczona na zarządcę sądowego SC CARPATAIR SA przez Trybunał w Timiş, Wydział Cywilny II.

W tym charakterze, zgodnie z przepisami ustawy nr. 85/2006 w sprawie postępowania upadłościowego, w porównaniu do komunikatu Krajowego Zrzeszenia Biur Podróży (ANAT), wysłanego do biur podróży i prasy w dniu 19.02.2014, przedstawiamy to:

Komunikat ANAT zawiera błędne informacje i ma na celu dezinformację opinii publicznej, powodując poważne szkody materialne i wizerunkowe Carpatair.

Nieodpowiedzialne przejawy ANAT i komunikat nakazujący agencjom wstrzymanie sprzedaży biletów lotniczych na rejsy Carpatair stanowią działanie wyraźnie sprzeczne z przepisami prawa, mające na celu wyrządzenie Carpatair szkody nie do przezwyciężenia. W zaistniałej sytuacji syndyk sądowy podejmie wszelkie kroki prawne w celu naprawienia wyrządzonej szkody oraz przywrócenia stanu prawnego.

Carpatair działa normalnie, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się zarówno za pośrednictwem własnych kanałów sprzedaży (online na stronie internetowej firmy lub poprzez call center Carpatair), jak i za pośrednictwem akredytowanych agencji IATA, z wykorzystaniem dokumentów partnerskich do wystawiania Carpatair interline.
Należy pamiętać, że ci, którzy kupują bilety podróżne na liniach Carpatair, są również objęci ochroną prawa upadłościowego, korzystając z preferencyjnego statusu prawnego w stosunku do wierzycieli przed wszczęciem postępowania.

Relacje pomiędzy agencjami członkowskimi IATA-BSP a liniami lotniczymi uczestniczącymi w systemie sprzedaży/rozliczeń BSP są regulowane przez szereg uchwał wydanych przez IATA i nie obejmują żadnej innej organizacji pracodawców w Rumunii ani w innym kraju. W rezultacie wszelkie instrukcje wydane przez osobę trzecią inną niż osoby prawnie uprawnione nie mają zastosowania i nie są wykonalne wobec Carpatair.

Agencje IATA zostały bezpośrednio powiadomione przez IATA w dniu 11 lutego 2014 r. o jednostronnej decyzji IATA o czasowym zawieszeniu przewoźnika Carpatair w BSP Rumunia, co może skutkować tym, że agencje akredytowane przez IATA nie mogą wystawiać dokumentów Carpatair podczas lotów firmowych, ale w żadnym wypadku nie zabrania to sprzedaż biletów na loty Carpatair z wykorzystaniem dokumentów partnera.

Jednocześnie w dniu 11 lutego 2014 r. Carpatair wystosował zawiadomienie do wszystkich akredytowanych agentów IATA-BSP Rumunia z jasnymi i precyzyjnymi instrukcjami, zgodnie z przepisami regulującymi współpracę między tymi agencjami a linią lotniczą, za pośrednictwem których zostali doprowadzeni do powiadomienie agencji o procedurach, których należy przestrzegać, zarówno w zakresie przyszłego wystawiania biletów lotniczych na loty Carpatair z wykorzystaniem dokumentów partnerów interline, jak i procedur, których należy przestrzegać w przypadku wniosków o zwrot pieniędzy.

Odnośnie akcji IATA, na podstawie której ANAT rozumiał reagować, wymieniamy:

1. IATA została wyraźnie zawiadomiona przez syndyka sądowego o wszczęciu wobec SC CARPATAIR SA postępowania upadłościowego, informując ją o wszystkich incydentalnych przepisach prawnych oraz o wszystkich konsekwencjach wynikających z wszczęcia tego postępowania.

2. Pomimo intensywnej korespondencji dotyczącej zobowiązania IATA do kontynuowania współpracy z Carpatair SA i utrzymywania jej w systemach rozliczeniowych IATA ICH i BSP bez narzucania dodatkowych i restrykcyjnych warunków sprzecznych z przepisami prawa upadłościowego, jednostronnie zdecydował się zawiesić towarzystwo we wszystkich jej podrzędne systemy.

3. Działania mające na celu zawieszenie Carpatair w systemach rozliczeniowych ICH i BSP będą przedmiotem działań mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności IATA oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę.

W tym sensie podkreślamy, że ponadto Carpatair może bez ograniczeń zamanifestować się na rynku profili, pozostając tym samym niezawodnym partnerem. Niekorzystne i krzywdzące reakcje będą drastycznie sankcjonowane, zarówno w zakresie przepisów dotyczących niewypłacalności, jak iw świetle przepisów dotyczących praktyk antykonkurencyjnych.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.