Możesz podróżować do Rumunii z przeterminowanymi dokumentami tożsamości. Oto warunki!

3 114.825

Wielu z Was pytało nas, jak podróżować do Rumunii z przeterminowanymi dokumentami podróży. Jeśli jesteś obywatelem Rumunii, nikt nie może odmówić Ci wjazdu do Rumunii, nawet jeśli pojawisz się na przejściu granicznym z przedawnionym dowodem osobistym lub bez dokumentów.

Jak podróżować do Rumunii z przeterminowanymi dokumentami tożsamości

Tak więc po powrocie do Rumunii, zgodnie z sztuka. 29 ustawy nr. 248/2005 w sprawie systemu swobodnego przemieszczania się obywateli rumuńskich za granicę, straż graniczna może zezwolić na wjazd na terytorium rumuńskie obywatelowi rumuńskiemu, który wylegitymuje się dokumentem podróży wydanym przez właściwe organy rumuńskie, którego ważność wygasła, tylko po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli w szczególnych rejestrach, o tożsamości i obywatelstwie posiadacza.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z rumuńską strażą graniczną pod następującymi danymi kontaktowymi:

W przypadku utraty ważności lub braku dokumentów, firmy żeglugowe mogą odmówić przyjęcia na pokład. Jednocześnie możesz zostać zatrzymany w drodze przez organy kontrolne i poddany odprawie lub możesz zostać odmówiony wjazdu na przejściach granicznych w innych państwach. Aby uniknąć tych niedogodności, istnieje możliwość uzyskania dokumentu podróży w ambasadach/konsulatach.

Tytuł podróży

Dokument podróży wydawany jest obywatelom rumuńskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają już ważnych dokumentów podróży, tylko dla posiadacza, aby powrócić do Rumunii. Ważność dokumentu podróży nie może przekroczyć 30 dni, w okresie 6 miesięcy.

Do sporządzenia dokumentu podróży dla dzieci poniżej 14 roku życia ich obecność w Wydziale Konsularnym nie jest obowiązkowa, wystarczy, że rodzice przedstawią aktualne zdjęcie małoletnich. Obecność osób ubiegających się o dokumenty podróży w urzędach konsularnych jest obowiązkowa. Wyjątkiem są osoby niepełnoletnie poniżej 14 roku życia, dla których rodzice mogą przedstawić 2 zdjęcia paszportowe.

Dokument podróży jest zwolniony z opłat konsularnych i można go zażądać bez uprzedniego umawiania się w udokumentowanych sytuacjach awaryjnych, w przypadku których wymagany jest wyjazd w ciągu maksymalnie dwóch tygodni.

Wydanie dokumentu podróży osoby dorosłej – wymagane dokumenty:

 • przeterminowane rumuńskie dokumenty tożsamości - paszport lub dowód osobisty, ORYGINAŁ i kserokopia,
 • Jeżeli paszport/dowód osobisty został skradziony, wnioskodawca musi PIERWOTNIE złożyć raport policyjny lub carabinieri wydany po zgłoszeniu kradzieży,
 • wszelkie inne dokumenty tożsamości lub stanu cywilnego, wydane przez władze rumuńskie (karta wyborcy, akt urodzenia/małżeństwa, prawo jazdy, książeczka wojskowa, dyplom studiów z fotografią itp. W ORYGINAŁ i ksero),

Wydanie dokumentu podróży dla małoletnich – wymagane dokumenty:

 • obecność małoletniego jest obowiązkowa, jeżeli ukończył 14 lat; dla osób niepełnoletnich do lat 14 obecność nie jest obowiązkowa – rodzice mogą przedstawić 2 zdjęcia paszportowe;
 • obecność obojga rodziców jest obowiązkowa
 • Rumuński akt urodzenia dziecka
 • paszport małoletniego (jeśli taki posiada).

Jeśli masz przeterminowany dokument tożsamości, skontaktuj się z najbliższym konsulatem Rumunii i poproś o dokument podróży.

3 komentarzy
 1. Codreanu Izajasz Mikołaj mówi

  Chcę też dostać paszport dla mojego chłopca

  1. Sorin Rusi mówi

   Skontaktuj się z władzami upoważnionymi do wyrobienia paszportu :).

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.