Nowe zasady podróżowania w Niemczech: Wszyscy podróżujący muszą przedstawić dowód szczepienia, negatywny wynik testu lub dowód powrotu do zdrowia po zakażeniu COVID-19!

0 837

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że władze niemieckie zrewidowały warunki wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec w kontekście pandemii COVID-19.

Według informacji opublikowanych przez władze niemieckie, ze skutkiem od 1 sierpnia 2021 r., wszystkie osoby powyżej 12 roku życia musi przedstawić przy wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec: dowody szczepienia przeciwko COVID-19lub dowód przejścia choroby lub negatywny wynik testu na COVID-19.

Dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej i muszą być w jednym z języków: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim.

Tak więc dowód szczepienia jest akceptowany tylko wtedy, gdy harmonogram szczepień szczepionką zatwierdzoną w Unii Europejskiej jest kompletny i od ostatniej dawki szczepionki upłynęło co najmniej 14 dni.

Dowód wcześniejszego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, aw konsekwencji wyleczenia, opiera się na badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy przed wjazdem na terytorium Niemiec.

Dowodem na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed wjazdem na terytorium Niemiec lub testu antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed. Zasady obowiązują niezależnie od trybu dostępu na terytorium Niemiec (powietrze, ląd, marynarka).

Obowiązek rejestracji wjazdu do Niemiec

Obowiązek rejestracji wjazdu do Niemiec dotyczy wszystkich osób, które były zagrożone w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec. Aby to zrobić, pasażerowie muszą zarejestrować wszystkie wymagane dane online, a także przesłać wszelkie dokumenty potwierdzające testy, szczepienie lub leczenie i otrzymać potwierdzenie w dokumencie .pdf.

Potwierdzenie musi być dostępne i może być przedstawione/dostarczone na żądanie władz lub firmy transportowej. Całą procedurę można wykonać, również w języku rumuńskim, za pośrednictwem portalu: www.einreiseanmeldung.de.

Osoby, które nie są w stanie dokonać ww. rejestracji cyfrowej wypełnią formularz zastępczy, którego angielską wersję można pobrać ze strony internetowej: https://www.bundesgesundheitsministerium.de.

Jeśli formularz zastępczy nie jest wymagany przez żaden urząd lub firmę transportową, pasażerowie są zobowiązani do dokonania cyfrowego wpisu natychmiast po wjeździe do Niemiec lub alternatywnie do wysłania formularza pocztą na następujący adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim.

Więcej informacje o zasadach podróży w Niemczech i Niemczech.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.