Nowe warunki podróżowania w Niemczech: negatywny test na COVID-19 lub samoizolacja osób podróżujących z 7 powiatów w Rumunii.

3 38.519

AKTUALIZACJA 9 sierpnia 2020 r.: Oficjalna wiadomość wysłana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wieczorem 7 sierpnia br. władze Republiki Federalnej Niemiec dokonały rewizji warunków wjazdu na terytorium Niemiec po aktualizacji wykazu „obszarów ryzyka”. Strona niemiecka poinformowała stronę rumuńską o podjętych działaniach drogą dyplomatyczną przed podjęciem decyzji o rewizji warunków wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec. 

7 powiatów w Rumunii, na liście ryzyka Niemiec

Po przyjęciu nowych decyzji siedem hrabstw w Rumunii: Argeş, Bihor, Buzău, Neamț, Ialomița, Mehedinți i Timiş zostały umieszczone na liście obszarów ryzyka. Środek ten wszedł w życie z dniem opublikowania decyzji, odpowiednio od 7 sierpnia br.

Zgodnie z publicznie udostępnionymi przez władze niemieckie informacjami wszystkie osoby, niezależnie od narodowości, które wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec po przebyciu w jednym z obszarów/regionów ujętych w wykazie „obszarów zagrożonych”, muszą przejść negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem lub, alternatywnie, do bezpłatnego zbadania pod kątem zakażenia COVID-19 w ciągu maksymalnie 72 godzin od przybycia do Republiki Federalnej Niemiec. 

Badanie można wykonać bezpośrednio na lotnisku, u lekarza rodzinnego lub w lokalnym urzędzie zdrowia. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku władze niemieckie mogą odmówić wjazdu lub zarządzić samoizolację w domu. Niezależnie od wybranej opcji, testy są obowiązkowe dla wszystkich osób pochodzących z obszarów ryzyka.

Środek samoizolacji w domu nie będzie dotyczył osób, które przejdą negatywny test na COVID-19, wykonany nie później niż 48 godzin przed przybyciem na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli jednak test zostanie przeprowadzony po przybyciu do Niemiec, środek samoizolacji zostanie zamówiony do czasu otrzymania wyniku testu. 

Wstępne wiadomości 8 sierpnia 2020 r.: 7 sierpnia Niemcy zaktualizowały listę zagrożonych krajów i regionów. Wśród nich jest 7 hrabstw w Rumunii: Argeş, Bihor, Buzău, Neamț, Ialomița, Mehedinți i Timiş. Nowe przepisy weszły w życie w dniu zatwierdzenia przez władze niemieckie – 7 sierpnia 2020 r.

Nowe warunki przyjęte przez Niemcy dla obszarów zagrożonych

Informacje na temat nowego środka aktualizacji „obszarów ryzyka” poprzez włączenie do wykazu niektórych powiatów w Rumunii są dostępne pod adresem: (pełna i aktualna lista obszarów ryzyka).

  • Wszystkie osoby, niezależnie od narodowości, które wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec po przebywaniu w jednym z obszarów/regionów ujętych w wykazie „obszarów ryzyka” muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, przeprowadzony nie później niż 48 godzin przed przybyciem lub alternatywnie do bezpłatnego badania w kierunku zakażenia COVID-19 przez maksymalnie 72 godziny po przybyciu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
  • Badanie można wykonać bezpośrednio na lotnisku, u lekarza rodzinnego lub w lokalnym urzędzie zdrowia. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku władze niemieckie mogą odmówić wjazdu lub zarządzić samoizolację w domu. Niezależnie od wybranej opcji testowanie jest obowiązkowe dla wszystkich osób pochodzących z obszarów ryzyka.
  • Samoizolacja w domu nie dotyczy osób z ujemnym wynikiem testu na COVID-19, wykonywane nie później niż 48 godzin przed przybyciem na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli jednak test zostanie przeprowadzony po przybyciu do Niemiec, środek samoizolacji zostanie zamówiony do czasu otrzymania wyniku testu. 
  • Również osoby wjeżdżające na teren Republiki Federalnej Niemiec pochodzące z obszaru ryzyka (w tym z wymienionych już powiatów) zobowiązane są do wypełnienia formularza lokalizacyjnego, którego wariant w języku angielskim -  Formularz do lokalizowania pasażerów w służbie zdrowia publicznego.

Pozostaje ograniczony wjazd osób z obszarów zagrożonych powołana przez Instytut Roberta Kocha, która dotyczy głównie: kraje trzecie (spoza UE i poza EOG). Kompletna i aktualna lista obszarów ryzyka.

3 komentarzy
  1. BOGDAN mówi

    Cóż, to tak, jakby Nelu Tătaru powiedziała, że ​​to katastrofa w Bukareszcie, Prahova, Argeș, Dâmbovița. A może po prostu nie ma PNL?
    Widzę, że Niemcy mówią coś zupełnie innego.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.