Środki z zakresu transportu lotniczego zaproponowane przez Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i Łączności.

2 2.882

W tym okresie instytucje państwowe przedstawiają i proponują wszelkiego rodzaju środki zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2, środki obowiązujące po zniesieniu stanu wyjątkowego, począwszy od 15 maja 2020 r. Informowałem o propozycjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jak loty mogą zostać zawieszone po 15 maja.

Ale spójrzmy też na propozycje Ministerstwa Transportu, Infrastruktury i Łączności, zwłaszcza proponowane środki w zakresie transportu lotniczego. Poniżej masz tekst na stronie mt.ro!

TRANSPORT LOTNICZY - BUCHAREST KRAJOWA FIRMA LOTNISKA

 1. Środki dotyczące planowania lotów i procedury operacyjnej

▪ W celu uniknięcia zatorów i - pośrednio - do przestrzegania odległości 1m między pasażerami, loty do startu z AIHCB, linie lotnicze/agencje handlingowe poinformują pasażerowie do stawienia się na lotnisku na 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu.

W celu zapewnienia odstępu ochronnego między osobami zmieniona zostanie konfiguracja zarówno tras przemieszczania się osób, jak i tymczasowych parkingów na terenach nieograniczonych.. Odnosi się tutaj do publicznych parkingów przed terminalami pasażerskimi, do peronów przy wejściu do terminali pasażerskich, do poczekalni wewnątrz terminali pasażerskich, do stanowisk odprawy (check-in, ticketing), do ogólnodostępnych stref gastronomicznych (restauracje, bary, kawiarnie), w biurach informacyjnych i poczekalni. Jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli dostępu poprzez okazanie karty pokładowej lub równoważnego dokumentu.

Na parkingu przed Terminalem Odlotów zostanie zaaranżowana przestrzeń (ok. 1200 m²) na których zostanie ustawionych 6 namiotów (o wymiarach 20m x 10m) przeznaczonych do grupowania pasażerów przed wejściem do terminalu. Namioty będą wyposażone w krzesła, system wyświetlania lotów, sprzedawcy soków / przekąsek itp.

▪ Wszyscy pasażerowie przybywający do AIHCB zostaną skierowani do sortowni znajdującej się na parkingu Terminalu Odlotów.

▪ Pasażerowie zostaną zgrupowani w namiotach na loty, które mogą być obsługiwane jednocześnie i które nie mogą wejść do terminalu ze względu na odległość społeczną.

▪ W celu uniemożliwienia dostępu do terminali pasażerskich niektórym osobom z objawami, nałożony obowiązek skanowania termicznego,w zakresie dozwolonym przez prawo 

Do operacji po zniesieniu ograniczeń nałożonych przez władze zostaną wykorzystane wszystkie wyspy odpraw dostępne w Terminalu Odlotów. (obecnie operacja wykonywana jest tylko w rozbudowie Terminala Odlotów, przy 50% pojemności).

▪ W celu zapewnienia środków do zachowania dystansu społecznego zostanie stworzony kolor tendiflex, wewnątrz którego zostanie oznaczony na podłodze naklejkami (podłogowo-graficznymi), liniami demarkacyjnymi do zachowania odległości 1 m między pasażerami (przód- tył i bok).

Stanowiska odprawy zostaną otwarte 4 godziny przed startem samolotu. Na każdy lot odpowiedzialny agent handlingowy zapewni odpowiednią liczbę pracowników, którzy zapewnią obsługę pasażerów przy stanowiskach odprawy.

Wszystkie miejsca w ogólnodostępnej części Terminala Odlotów zostaną usunięte, aby nie tworzyć pomieszczeń dla pasażerów stojących, przed ich rozpatrzeniem przy stanowiskach odprawy. Ławki będą ustawione na terenie namiotów znajdujących się poza Terminalem Odlotów.

Personel lotniska będzie musiał nosić maskę w pomieszczeniu oraz weryfikacja w terenie przestrzegania tego środka ochrony.

Zostaną podjęte kroki w celu dostosowania oznakowania i wiadomości wideo bieganie na monitorach wewnętrznych w obszarze kontroli bezpieczeństwa, tak aby prezentowane były instrukcje dotyczące zachowania dystansu społecznego.

▪ Zmieniona zostanie konfiguracja miejsc w rejonach bramek wejściowych poprzez usunięcie miejsca siedzącego z zestawu 3 miejsc (1, 2, 3…) w celu zachowania optymalnej odległości między pasażerami.

▪ W przypadku lotów międzynarodowych z wejściem na pokład na peronie, se wejdziemy do autobusów zaczynając od tylnych siedzeń samolotu, unikając zatłoczenia autobusów przewożących pasażerów do samolotu (maks. 50% pojemności).

Wyokrętowanie pasażerów z samolotu będzie odbywać się począwszy od przednich rzędów samolotu, aby zapewnić płynność działania. Unikaj zatłoczenia autobusów przewożących pasażerów na lotnisko (maks. 50% pojemności).

 1. Dodatkowe środki ochrony i utrzymania dystansu społecznego i komunikacji z pasażerami

▪ Komunikaty, aby zachować odległość 2 m między osobami znajdującymi się na piętrze, w strefach przygranicznych Odloty i Przyloty. Znaki będą umieszczone w odległości co najmniej 2,3 m między nimi. Umieszczono około 40 znaków.

▪ Taśma limitu poufności w stosunku do stanowiska kontroli paszportowej została umieszczona w większej odległości od tego, który pierwotnie istniał. Było około 100 m taśmy prywatności, bardziej widocznej, żółtej, o szerokości co najmniej dwukrotnie większej od pierwotnej wersji.

▪ Dwujęzyczne plakaty „Trzymaj co najmniej 2 m od siebie”. W miejscach publicznych terminali umieszczono co najmniej 30 plakatów.

▪ Plakaty z instrukcjami, które należy wykonać, aby zapobiec zakażeniu COVID-19.

▪ Plakaty z informacjami o COVID-19, umieszczone w terminalach AIHCB (obszary publiczne i obszary zastrzeżone).

▪ 6 plakatów do pojemników na odpady biologiczne.

▪ Łącznie umieszczono około 350 plakatów i materiałów informacyjnych, stanowiących ponad 200 m² materiałów informacyjnych.

▪ W terminalach rozgłaszane są ogłoszenia (dwujęzyczne), z zachowaniem zalecanej odległości (2 m). Ogłoszenia są wysyłane automatycznie co 2 minuty

▪ Montaż przezroczystych paneli materiałowych w miejscach bezpośredniego kontaktu pasażerów z pracownikami AH/AIHCB (liczniki odpraw, punkty kontroli dostępu pasażerów, w których pracownicy DSA sprawdzają karty pokładowe/dokumenty równoważne, punkt osobistej kontroli dostępu - PCA55, pomieszczenie do odbioru bagażu punkt kontroli dostępu Przyloty - PCA 49, punkt kontroli dostępu Logistic Body, filtry rentgenowskie, bramki wejściowe, biura bagaży zagubionych, recepcje salonów protokolarnych itp.).

▪ Wyposażenie punktów kontroli dostępu pasażerów w środki dezynfekujące dla pasażerów w celu dezynfekcji rąk przed wejściem do filtrów kontroli bezpieczeństwa.

▪ Montaż namiotów sortujących przy Terminalu Odlotów, służących do sortowania pasażerów przylatujących na lotnisko do lotu (szczegóły w pkt. 3.2.1.).

▪ Stworzenie odpowiednich miejsc kwarantanny w celu wyjaśnienia podejrzeń związanych z pasażerami z objawami COVID-19.

▪ Usytuowanie 100 dodatkowych tablic informacyjnych / rollupów, ze wspornikiem z materiału PVC o wymiarach 0,9mx 2m.

▪ Rozmieszczenie ok. 1000 naklejek (naklejek podłogowych) z punktami orientacyjnymi/komunikatami „Zachowaj odległość 1 m” na podłodze o wymiarach 0,9 mx 0,3 m.

▪ Identyfikacja obszarów narażonych na zatory i specyficzne metody ekspozycji.

▪ Specyficzna sygnalizacja obszarów zewnętrznych, które będą wykorzystywane jako „bufor” i mogą tymczasowo przejąć – i w sposób kontrolowany – ewentualne „przedłużenia” kolejek z terminala, w przypadkach, w których wewnątrz, granica bezpieczeństwa zdrowotnego.

▪ Ustalenie dodatkowych komunikatów do przesłania oraz ich częstotliwości.

▪ Ocena miejsc spotkań w sytuacjach awaryjnych pod kątem dystansu społecznego i aktualizacja wyświetlacza w tych obszarach.

▪ Odległość pasażerów na schodach ruchomych/schodach ruchomych będzie zapewniona poprzez oznaczenia na stopniach i na ręce bieżącej.

▪ Stałe zaopatrzenie w niezbędne mydło i środek do dezynfekcji rąk w toaletach oraz umieszczenie plakatów o prawidłowym sposobie mycia rąk.

▪ Restauracje i kawiarnie z terminali AIHCB będą prowadzić swoją działalność na ustalonych przez władze warunkach.

▪ Reaktywacja programu „Pomocnik lotniskowy” poprzez wykorzystanie pracowników służb Relacji Zewnętrznych, Protokołu, Pomocy Pasażerom z Ograniczoną Mobilnością itp. do monitorowania przestrzegania zasad dotyczących odległości społecznej, kierowania pasażerami i ich odlotem.

▪ Wyposażenie personelu lotniska w ŚOI w zależności od stopnia narażenia.

▪ OA i AH będą zobowiązane do przekazania pasażerom wszelkich niezbędnych informacji, szczegółowych dotyczących warunków podróży (w tym ogólnych i szczegółowych zasad kontroli bezpieczeństwa), zasad zapobiegania zarażeniu nowym wirusem.

▪ Ustalenie potrzeby skanowania termicznego pasażerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, z określeniem odpowiednich punktów do zastosowania procedury skanowania termicznego.

 1. Środki o charakterze techniczno-logistycznym, czyszczenie i dezynfekcja obiektów oraz ochrona osób

Około 10 codziennych operacji dezynfekcji powietrza/powierzchni za pomocą substancji biobójczej w maksymalnym stężeniu. Dezynfekcje były przeprowadzane non-stop na przylotach/odlotach obu lotnisk CNAB (AIHCB i AIBB-AV).

▪ Dezynfekcja karetek CNAB, karetek pogotowia i gabinetu lekarskiego.

▪ Dezynfekcja samolotów i autobusów obsługujących pasażerów.

▪ Dezynfekcja wszystkich toalet co 2 godziny lub w razie potrzeby.

▪ Dezynfekcja tacek z filtrów zabezpieczających, przynajmniej raz na zmianę lub na żądanie.

Dezynfekcja wszystkich drzwi wejściowych (w tym biur) - jednorazowo / turę lub na życzenie. Zapewnienie środków dezynfekujących do użytku pasażerów (w toaletach, na przepływach itp.).

▪ Zapewnienie możliwości (w miarę możliwości i ograniczeń prawnych) zakupu masek ochronnych dla pasażerów, biorąc pod uwagę, że środki dotyczące noszenia tych elementów ochronnych będą obowiązkowe po zniesieniu ograniczeń nałożonych przez władze.

▪ Instalacja dozowników z chusteczkami dezynfekującymi/dezynfekującymi do rąk w strefach dostępu w Terminalach, w strefach tranzytowych, kontroli dostępu oraz w strefach kontroli paszportowej. Pasażerowie zostaną ostrzeżeni (za pomocą plakatów) o używaniu środków dezynfekujących przed przedstawieniem dokumentów podróży do kontroli.

▪ Okresowa dezynfekcja bieżącej ręki schodów ruchomych i stałych, chodników, wózków bagażowych, pasów bagażowych, wind.

▪ Dezynfekcja miejsc publicznych co najmniej 8 razy dziennie.

▪ Umieszczanie dywanów dezynfekujących w obszarach o dużym natężeniu ruchu terminali AIHCB i zapewnienie stałego zwilżania biocydami.

▪ Codzienna dekontaminacja budynków administracyjnych CN AB.

▪ Okresowa dezynfekcja w ciągu dnia łóż rolkowych, systemu taśmowego i urządzeń kontroli bezpieczeństwa, odpowiednio tac przeznaczonych do kontroli bezpieczeństwa.

TRANSPORT LOTNICZY - FIRMA TAROM

 1. Środki dotyczące ochrony personelu pokładowego i lotniczego

▪ Personel pokładowy ma obowiązek nosić sprzęt ochronny (maska, rękawice, osłona twarzy).

▪ Wyposażanie samolotu w środki dezynfekujące i zapasowy sprzęt ochronny.

▪ Przeszkolenie personelu w zakresie używania sprzętu ochronnego i usuwania sprzętu używanego w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego.

▪ Dezynfekcja po każdej interakcji z pasażerami, ich towarami lub dotykanymi przez nich przestrzeniami/strefami.

▪ Zakaz wstępu do kabiny obsługi naziemnej z klatki schodowej, za wyjątkiem kabiny przeznaczonej do czyszczenia i dezynfekcji lub personelu technicznego.

▪ Stosowanie rękawiczek przy obsłudze dokumentacji operacyjnej, korzystanie z własnych przyborów do pisania.

▪ Noszenie rękawiczek i maski ochronnej na wypadek konieczności opuszczenia kokpitu, dezynfekcja po zakończeniu zadań poza kokpitem.

▪ Zakaz wstępu do kokpitu każdej osobie nie będącej członkiem załogi lotniczej.

▪ Noszenie maski w kokpicie.

▪ Noszenie szczególnie ubrań z długimi rękawami.

▪ Dezynfekcja rąk po każdym użyciu wspólnych przestrzeni lub sprzętu w samolocie.

▪ Zakaz stosowania sprzętu lub materiałów ochronnych, które mogłyby utrudniać dostęp do sprzętu ratunkowego, uniemożliwiać dostęp do masek tlenowych, uniemożliwiać dostęp do dróg ewakuacyjnych lub ograniczać kontakt wzrokowy lub słuchowy z personelem pokładowym.

 1. Środki ochrony pasażerów

▪ Ograniczenie/zawieszenie usługi pokładowej na trasach/miejscach docelowych w zależności od poziomu ryzyka zadeklarowanego przez władze.

▪ Oferowanie wody butelkowanej na życzenie i/lub żywności paczkowanej.

▪ Ograniczenie ruchu pasażerskiego w przedniej części samolotu.

▪ Ograniczenie korzystania z toalety przedniej przez pasażerów.

▪ Włączenie ogłoszeń pokładowych dotyczących zachowania bezpiecznej odległości, ograniczenia usług pokładowych, unikania ruchu lotniczego.

 1. Dezynfekcja samolotów / części wspólnych

▪ Program dezynfekcji po każdym obrocie.

▪ Dezynfekcja sali odpraw.

MY POWTARZAMY !!! Są to środki proponowane i będące przedmiotem debaty publicznej. Nic nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzone. Rząd i właściwe organy gromadzą te propozycje, omawiają je, omawiają i ostatecznie zatwierdzają ostateczną formę nowych przepisów nałożonych w okresie alertu, który zostanie ustanowiony w Rumunii po 15 maja.

2 komentarzy
 1. Ileana mówi

  A co z okresem kwarantanny 14 dni po podróży do/z kraju? Czy będzie to obowiązkowe po 15 maja? Czy testy są wykonywane przed podróżą (bezpośrednio przed?; kilka godzin przed?; kilka dni przed?) w celu podkreślenia możliwej plagi? Tylko w przypadku konkretnych objawów? A może wszystkie podróże są testowane?

  1. Sorin Rusi mówi

   nic nie wiadomo jeszcze, co będzie po 14 maja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.