Wykaz linii lotniczych objętych zakazem wykonywania przewozów na terenie Unii Europejskiej

3 465

Dzięki skutecznym europejskim normom bezpieczeństwa lotniczego europejska przestrzeń powietrzna jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie. Mimo że Unia Europejska a państwa członkowskie współpracują z odpowiednimi organami bezpieczeństwa lotniczego w innych krajach w celu poprawy standardów bezpieczeństwa na całym świecie, nadal istnieją linie lotnicze, które nadal wykonują loty w warunkach spełniających minimalne wymogi bezpieczeństwa.

Siedziba Komisji Europejskiej

W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Europie, Komisja Europejska, w porozumieniu z właściwymi organami ochrony lotnictwa państw członkowskich, podjęła decyzję o nałożeniu zakazu wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty na linie lotnicze, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.

10 lipca 2013 r., Komisja Europejska zaktualizowała po raz dwudziesty europejski wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi lub ograniczeniom działalności w Unii Europejskiej, znany jako „Lista Bezpieczeństwa Lotniczego UE”. W ślad za poprawą sytuacji bezpieczeństwa na Filipinach, Philippine Airlines to pierwsza linia lotnicza w tym kraju, która ponownie uzyskała dostęp do europejskiej przestrzeni powietrznej. To samo dotyczy wenezuelskich linii lotniczych Conviasa, który został zakazany w 2012 r. Poczyniono również postępy w Libii, ale władze libijskie uzgodniły, że libijscy przewoźnicy nie powinni mieć możliwości wykonywania lotów w Europie, dopóki nie zostaną w pełni ponownie certyfikowani w Libii.

Komisarz Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział:

„Lista kontrolna bezpieczeństwa lotniczego UE została zaprojektowana w celu ochrony przestrzeni europejskiej i jej obywateli, ale może również służyć jako dzwonek alarmowy dla krajów i linii lotniczych, których sytuacja w zakresie bezpieczeństwa lotniczego pozostawia wiele do życzenia. Potwierdziliśmy dzisiaj nasze pragnienie usunięcia krajów i linii lotniczych z listy, jeśli wykażą się one prawdziwym zaangażowaniem i zdolnością do wdrażania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w zrównoważony sposób. Oprócz Filipin, Wenezueli i Mauretanii inne kraje afrykańskie również wykazały dobre oznaki postępu w tym kierunku.”

W związku ze wzmocnionym nadzorem nad bezpieczeństwem lotniczym zapewnianym przez właściwe organy Filipin oraz możliwościami przewoźnika lotniczego Philippine Airlines w celu zapewnienia skutecznej zgodności z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa lotniczego i po wizycie oceniającej bezpieczeństwo na miejscu w czerwcu zeszłego roku podjęto decyzję o zniesieniu zakazu dotyczącego tego zarejestrowanego przewoźnika na Filipinach. Zakaz obowiązuje wszystkich pozostałych przewoźników zarejestrowanych na Filipinach.

Conviasa, linia lotnicza zarejestrowana w Wenezueli, została również usunięta z unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego po pomyślnym usunięciu poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa, które doprowadziły do ​​zakazu operacji w przestrzeni powietrznej UE w kwietniu 2012 r. Poprawki te zostały potwierdzone podczas konsultacji z Komisją i Europejskim Lotnictwem Agencji Bezpieczeństwa (EASA), a także w wyniku ostatnich audytów przeprowadzonych przez Hiszpanię i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Wenezueli.

Mauretania stała się pierwszym krajem, który został całkowicie usunięty z unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego w grudniu 2012 r., wykazu obowiązującego od 2010 r. Poprawki prowadzące do tej decyzji zostały sprawdzone na miejscu podczas wizyty oceniającej bezpieczeństwo przez Komisję w kwietniu 2013.

Ponadto przeprowadzono konsultacje z libijskimi władzami lotnictwa cywilnego. Komitet poczynił postępy w tym kierunku, ale libijskie władze lotnictwa cywilnego zgodziły się utrzymać dobrowolne ograniczenia mające zastosowanie do wszystkich zasiedziałych libijskich przewoźników lotniczych. To dobrowolne ograniczenie wyklucza libijskie linie lotnicze z lotów do UE, dopóki nie uzyskają pełnej ponownej certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Wdrażanie tych środków będzie ściśle monitorowane przez Komisję i Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Komisja pochwaliła również zadowalające postępy poczynione w Sudanie i Mozambiku. Komisja uznała starania organów bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga, Indonezji, Kazachstanu, Libii, Mauretanii, Mozambiku, Filipin, Rosji i Sudanu w celu zreformowania ich systemu lotnictwa cywilnego i poprawy bezpieczeństwa, aby ostatecznie zapewnić skuteczne stosowanie międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Komisja nadal aktywnie zapewnia wsparcie i pomoc na rzecz tych reform, we współpracy z ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)), państwa członkowskie UE i EASA.

Kolejne aktualizacje unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego zostały wprowadzone po skreśleniu z wykazu przestarzałych linii lotniczych i dodaniu nowych, które niedawno powstały w kilku krajach objętych zakazem: Demokratyczna Republika Konga, Indonezja, Kirgistan, Mozambik, Sudan i Filipiny.

Wreszcie, Załącznik B wykazu UE bezpieczeństwa lotniczego (obejmującego przewoźników upoważnionych do wykonywania operacji w UE, ale podlegających ścisłym ograniczeniom i warunkom) została zmieniona w celu odzwierciedlenia odnowienia floty Air Madagascar (uprawnionej do korzystania z dodatkowego statku powietrznego) oraz floty Kazachstanu Air Astana (dawny samolot Fokker ), które nie są już używane, zostały usunięte z załącznika).

Decyzja Komisji została oparta na jednomyślnej opinii Europejskiego Komitetu Bezpieczeństwa Lotniczego, w którym udział wzięli eksperci ds. bezpieczeństwa z każdego z 28 państw członkowskich, a także z Norwegii, Islandii, Szwajcarii i EASA.

Zaktualizowana wersja unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego obejmuje wszystkie linie lotnicze certyfikowane w 20 krajach, łącznie 278 linii lotniczych, które są całkowicie wykluczone z przestrzeni powietrznej UE: Afganistan, Angola, Benin, Republika Konga, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników latające z pewnymi ograniczeniami i pod pewnymi warunkami), Indonezja (z wyjątkiem pięciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika lecącego z pewnymi ograniczeniami i pod pewnymi warunkami), Kirgistan, Liberia, Mozambik, Filipiny (z wyłączeniem jednego przewoźnika), Sierra Leone, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Sudan, Suazi i Zambia. Na liście znajdują się również dwie indywidualne linie lotnicze: Blue Wing Airlines z Surinamu i Meridian Airways z Ghany, łącznie 280 linii lotniczych.

Ponadto lista obejmuje dziesięć linii lotniczych, które podlegają ograniczeniom operacyjnym i w związku z tym mogą działać w UE na ściśle określonych warunkach: Air Astana z Kazachstanu, Afrijet, Gabon Airlines şi SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Międzynarodowy transport lotniczy z Ghany, Komory Air Service z Komorów, irańskie linie lotnicze z Iranu, TAAG Angolan Airlines z Angoli i Powietrzny Madagaskar z Madagaskaru.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.