Warunki podróży w Słowenii: negatywny wynik testu PCR na COVID-19 lub kwarantanna

0 520

STAN KRAJOWEJ EPIDEMII: TAK. Słoweński rząd przedłużył epidemię o 60 dni, począwszy od 17 stycznia 2021 r.

Rumunia znajduje się na czerwonej liście wraz z całym swoim terytorium. Przy wjeździe do Słowenii osoby zamieszkujące w państwie znajdującym się na czerwonej liście muszą zostać poddane dziesięciodniowej kwarantannie pod zadeklarowanym adresem zamieszkania, na mocy decyzji przekazanej przez właściwy organ (Ministerstwo Zdrowia) organom granicznym.

Wydatki poniesione w okresie kwarantanny ponosi osoba zainteresowana. Badanie na zakażenie SARS-CoV-2 jest możliwe w okresie kwarantanny, a jeśli wynik będzie negatywny, właściwy organ anuluje decyzję o kwarantannie, ale dopiero po co najmniej 5 dniach kwarantanny.

Osoby, które przedstawią test molekularny typu PCR przy wjeździe do Słowenii, mogą zostać zwolnione z tego obowiązku

Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które przy wjeździe do Słowenii przedstawią test molekularny typu PCR z wynikiem ujemnym na zakażenie SARS-CoV-2, nie starszy niż 48 godzin po zbiorze, wykonany w państwie członkowskim UE, strefie Schengen lub w Słowenii przez podmiot/osobę uznaną/akredytowaną przez Instytut Mikrobiologii i Immunologii oraz Narodowe Laboratorium Zdrowia, Środowiska i Żywności (https://www.nlzoh.si/) lub szybki test antygenowy wykonywany wyłącznie w państwie członkowskim UE/strefie Schengen, ważny przez 24 godziny po zbiorze.

Osoby z krajów z nowej listy (Hiszpania, Portugalia i Czechy) podróżujące do Słowenii muszą uzyskać ujemny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Obowiązują również testy ujemne wydane przez laboratoria krajów trzecich zatwierdzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Od 9 stycznia 2021 r. możliwość zawieszenia środka kwarantanny po co najmniej 5 dniach w przypadku negatywnego wyniku testu dotyczy również cudzoziemców przebywających czasowo lub na stałe w Słowenii.

Osoba, która nie mieszka w Słowenii i która ma pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub wykazuje oczywiste oznaki COVID-19, nie zostanie wpuszczona do Słowenii, ale może przejechać przez Słowenię, jeśli jest przewożona karetką pogotowia.

Wszystkie osoby pochodzące z państw/jednostek administracyjnych, które nie są wyraźnie umieszczone na czerwonej liście lub na nowej liście o wyższym ryzyku epidemiologicznym niż Słowenia, mogą wejść do tego stanu bez poddawania się kwarantannie i bez przedstawienia wyniku negatywnego testu na SARS-CoV -2 infekcja wirusowa.

Od 13 lutego br. zniesione zostaną punkty kontroli na granicach wewnętrznych Schengen, a przejście graniczne z Austrią, Węgrami i Włochami będzie możliwe przez wszystkie przejścia graniczne.

Więcej informacji warunki podróży i tranzytu w Słowenii!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.