Bułgaria: nowe przepisy prawne dotyczące pobierania opłat za przejazd (TOLL) za przewóz towarów i pasażerów

0 552

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje obywateli rumuńskich, którzy przebywają, tranzytem lub zamierzają podróżować do Republiki Bułgarii, że od lipca 2022 r. nowe przepisy dotyczące wejścia w życie opłaty (TOLL) do przewozu towarów i pojazdów osobowych.

Tym samym od 1 lipca 2022 r. drogi krajowe kategorii II zostaną objęte systemem opłat typu TOLL dla pojazdów ciężarowych i osobowych, a wysokość tych opłat za autostrady i drogi krajowe kategorii I zostanie zwiększona w dwóch etapach. Tym samym wzrost kwoty podatków dla środków transportu towarów i pasażerów o masie powyżej 3,5 tony zostanie osiągnięty od 1 lipca 2022 r. i odpowiednio od 1 stycznia 2023 r.

Opłaty za winiety elektroniczne w Bułgarii, dla środków transportu o masie do 3,5 tony, pomniejsza się o 10% począwszy od 1 stycznia 2023 r.; do 31 grudnia 2022 r. ich wysokość pozostaje bez zmian.

A. Za środki transportu o masie od 3,5 do 12 ton, w zależności od ich kategorii ekologicznej, do dnia 31 grudnia 2022 r. będą pobierane następujące opłaty:

• od 6 do 9 stotinci (100 stotinci = 1 lewa) na każdy kilometr przejechany autostradą;

• od 5 do 8 stotinci na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii I;

• od 2 do 3 pniaków na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II.

Za środki transportu o masie od 3,5 do 12 ton, w zależności od ich kategorii ekologicznej, od 1 stycznia 2023 r. będą pobierane następujące opłaty:

• od 10 do 13 stotinci na każdy kilometr przejechany autostradą;

• od 6 do 9 stotinci na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii I;

• od 4 do 7 pniaków na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II.

B. Za środki transportu o masie powyżej 12 ton, z 2 lub 3 osiami, w zależności od ich kategorii ekologicznej, do dnia 31 grudnia 2022 r. należy uiścić następujące opłaty:

• od 16 do 20 stotinci na każdy kilometr przejechany autostradą;

• od 13 do 17 stotinci na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii I;

• od 9 do 11 pniaków na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II.

Za środki transportu o masie powyżej 12 ton, posiadające 2 lub 3 osie, w zależności od ich kategorii ekologicznej, od 1 stycznia 2023 r. będą pobierane następujące opłaty:

• od 26 do 30 stotinci na każdy kilometr przejechany autostradą;

• od 22 do 25 stotinci na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii I;

• od 19 do 23 pniaków na kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II.

C. Za środki transportu o masie powyżej 12 ton, posiadające 4 lub więcej osi, w zależności od ich kategorii ekologicznej, do dnia 31 grudnia 2022 r. uiszcza się następujące opłaty:

• W a / od 15 pniaków za kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II dla środków transportu kategorii EURO VI, EEV oraz 32 pniaków dla środków transportu kategorii EURO 0, I, II, za każdy kilometr przejechany autostradą.

W przypadku środków transportu o masie większej niż 12 ton, posiadających 4 lub więcej osi, w zależności od ich kategorii ekologicznej, od dnia 1 stycznia 2023 r. uiszcza się następujące opłaty:

• W a / od 29 pniaków za kilometr przejechany po drogach krajowych kategorii II dla środków transportu kategorii EURO VI, EEV oraz 43 pniaków dla środków transportu kategorii EURO 0, I, II, za każdy kilometr przejechany autostradą.

D. W przypadku autokarów o masie od 3,5 do 12 ton, w zależności od kategorii i klasy, do 31 grudnia 2022 r. będą uiszczane następujące opłaty: od 1 do 5 stotinci za każdy przejechany kilometr, a od 1 stycznia 2023 r. od 2 do 8 stotinek.

E. W przypadku autokarów ważących powyżej 12 ton, w zależności od kategorii i klasy, będą płacone jako opłaty drogowe, do 31 grudnia 2022 r. od 2 do 6 stotinci za każdy przejechany kilometr, a od 1 stycznia 2023 r. od 3 do 9 stotinci.

W tym kontekście podkreśla się znaczenie prawidłowego informowania kierowców rumuńskich, terminowego zakupu winiet elektronicznych oraz prawidłowego uiszczania opłat za korzystanie z infrastruktury dróg publicznych w Bułgarii, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.