Stan alarmowy w Rumunii został przedłużony o kolejne 30 dni. Nie kursuje między 22:00 a 05:00.

0 3.773

Decyzją nr 16 CNSU z dnia 10 marca 2021 r. stan alarmowy w Rumunii został przedłużony o kolejne 30 dni. Jednocześnie rozszerzono niezbędne środki do zwalczania skutków pandemii COVID-19. Stan alarmowy oraz środki prewencji i kontroli będą obowiązywać według stanu obecnego od 14 marca 2020 r.

Nocny zakaz ruchu będzie utrzymany od 22:00 do 05:00

Wraz z przedłużeniem stanu alarmowego proponuje się utrzymanie zakazu ruchu we wszystkich miejscowościach, dla wszystkich osób, poza domem/gospodarstwem domowym w godzinach 22:00-05:00, z następującymi wyjątkami uzasadnianymi:

 • a) podróży w interesie zawodowym, w tym między domem/gospodarstwem domowym a miejscem/miejscami wykonywania działalności zawodowej iz powrotem;
 • b) podróż w celu uzyskania pomocy medycznej, której nie można odroczyć lub przeprowadzić na odległość, a także w celu zakupu leków;
 • c) podróżować poza miejscowościami osób, które są w tranzycie lub odbywają podróże, których przedział czasowy pokrywa się z okresem zakazu, na przykład samolotem, pociągiem, autokarem lub innymi środkami transportu pasażerskiego, które można wykazać biletem lub innym sposób opłacenia wycieczki;
 • d) podróży z uzasadnionych powodów, takich jak opieka/towarzyszenie dziecku, pomoc osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym lub śmierć członka rodziny.

Weryfikując powód wyjazdu w interesie zawodowym, o którym mowa w pkt 26 lit. a) osoby te są obowiązane przedstawić na żądanie pracowników właściwych organów legitymację służbową lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub oświadczenie na własną odpowiedzialność.

Weryfikując cel podróży w interesie osobistym, o którym mowa w pkt 26 lit. b) -d), osoby te są obowiązane przedstawić, na żądanie pracowników właściwych organów, uprzednio wypełnione oświadczenie na własną odpowiedzialność.

Oświadczenie na własną odpowiedzialność, o którym mowa w pkt 27 i 28, musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/miejsca pracy, cel podróży, datę wypełnienia i podpis.

Proponuje się wykonawcom, którzy prowadzą działalność handlową/usługową w przestrzeni zamkniętej i/lub otwartej, publicznej i/lub prywatnej, organizowanie i prowadzenie swojej działalności w przedziale czasowym 05:00-21:00.

Utrzymać działalność restauracji i kawiarni w hotelach, pensjonatach lub innych jednostkach noclegowych, nie przekraczając 50% maksymalnej pojemności

Również w turystyce mamy następującą propozycję. Proponuje się utrzymanie działalności restauracji i kawiarni w hotelach, pensjonatach lub innych jednostkach noclegowych, nie przekraczając 50% maksymalnej pojemności powierzchni i tylko w godzinach 06:00-22:00, w powiatach / miejscowościach, w których skumulowana zachorowalność w ciągu ostatnich 14 dni jest mniejsza lub równa 1,5 / 1.000 mieszkańców, nie przekraczająca 30% maksymalnej pojemności powierzchni i tylko w przedziale czasowym 06:00-22:00, jeżeli skumulowana zachorowalność w okresie ostatnich 14 dni przypadków w powiecie / miejscowości jest większa niż 1,5 i mniejsza lub równa 3 / 1.000 mieszkańców i tylko dla osób zakwaterowanych w tych jednostkach w powiatach / miejscowościach, w których zachorowalność wynosi 3 / 1.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni została przekroczona .

Proponuje się, aby transport lotniczy był nadal realizowany zgodnie ze środkami i ograniczeniami dotyczącymi higieny i dezynfekcji części wspólnych, wyposażenia, środków transportu i samolotów, procedur i protokołów wewnątrz portów lotniczych i statków powietrznych, zasad postępowania w porcie lotniczym, lotniczym i lotniczym pasażerów, a także o informowaniu personelu i pasażerów, w celu zapobiegania skażeniu pasażerów i personelu wykonującego transport lotniczy, na warunkach określonych wspólnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury, Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych Sprawy. To samo dotyczy sektora kolejowego, morskiego czy drogowego.

Obłożenie jednostek zakwaterowania w okolicy zostało ograniczone do 70% Ośrodek narciarski

Proponuje się ograniczenie stopnia zajętości miejsc noclegowych w ramach struktur recepcji turystycznej, o których mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Rządu nr. 58/1998 w sprawie organizacji i rozwoju turystyki w Rumunii, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, maksymalnie 70% ich maksymalnej pojemności, rozmieszczonych w następujących miejscowościach/obszarach uprawiania narciarstwa lub innych sportów zimowych:

 • 61.1. Azuga, Busteni i Sinaia z okręgu Prahova;
 • 61.2. Łaźnie Tusnad, Łaźnie Borsec, Łaźnie Homorod, Łaźnie Harghita w hrabstwie Harghita;
 • 61.3. Borșa i Cavnic z okręgu Maramureș;
 • 61.4. Poiana Brașov, Predeal i Bran z okręgu Braszów;
 • 61.5. Sovata z okręgu Mure;
 • 61.6. Vatra Dornei z okręgu Suczawa;
 • 61.7. Voineasa z hrabstwa Vâlcea;
 • 61.8. obszar Borlova-Muntele Mic, gmina Turnu Ruieni z okręgu Caraș-Severin;
 • 61.9. Arieșeni z okręgu Alba;
 • 61.10. Durău z okręgu Neamț;
 • 61.11. Novaci-Rânca z okręgu Gorj;
 • 61.12. Păltiniș z okręgu Sibiu;
 • 61.13. Stâna de Vale z okręgu Bihor;
 • 61.14. Strażnik w okręgu Hunedoara.

Są to środki utrzymane lub zaproponowane na poziomie krajowym (wyodrębniłem zwłaszcza turystyczne) na nowym etapie 30-dniowego stanu alarmowego. Będziemy nadal mieć Żółta lista Rumunii które, mamy nadzieję, władze będą aktualizować co tydzień.

Więcej informacji można znaleźć na stirioficiel.ro!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.