pusty

Powołano nowy Zarząd TAROM!

0 541

Rumuńskie przedsiębiorstwo krajowego transportu lotniczego – TAROM z zadowoleniem przyjmuje powołanie nowego Zarządu w następstwie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powołanie Zarządu na konwencjonalną czteroletnią kadencję jest działaniem oznaczającym powrót do normalności w działalności spółki. Tworzy także warunki wstępne dla stabilności niezbędnej do wdrożenia planu restrukturyzacji zatwierdzonego przez Komisję Europejską, mającego na celu zapewnienie TAROM solidnych osiągnięć w zakresie wywiązywania się z zobowiązań podjętych wobec podróżujących, korzystających z usług spółki, oraz wobec instytucji zaangażowanych w zatwierdzenie i weryfikację Planu.

Po zakończeniu procedury selekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością głosów zatwierdziło powołanie na stanowisko administratora w Radzie Dyrektorów TAROM, począwszy od dnia 15.06.2024 r., dla Boagiu Anca Daniela, Bârcă Iuliana Cristina, Săsarman Monica, Iordache Costin Ionuț, Marcu Mirel Alexandru, Ursu Mihaita i Idolu Iulian Daniel. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych (GEO 109/2011) ZWZ ustanawia dla powołanych administratorów 4-letnie mandaty, z ustalonym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 12.500 lei, wyłącznie jeżeli jego wysokość mieści się w zatwierdzonym Budżet Przychodów i Rozchodów Spółki.

W kolejnym okresie priorytety spółki związane są z realizacją planu naprawczego mającego na celu zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania gospodarczego spółki, wzmocnienie pozycji TAROM w sektorze transportu lotniczego oraz zaoferowanie naszym pasażerom wysokiej jakości usług.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.