Portugalia weszła w stan wyjątkowy 9 listopada 2020 r.

0 743

W dniu 7 listopada 2020 r. Rada Ministrów zatwierdziła decyzje w sprawie nowych środków związanych ze stosowaniem stanu wyjątkowego, który wejdzie w życie na terytorium kraju od godziny 00:00 w dniu 9 listopada 2020 r. do godziny 23: 59 w dniu 23 listopada 2020 r.

Nowe środki, które zostaną wyszczególnione w publikacji dekretu Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym (Diário da República), mogą obejmować:

📌Zakaz ruchu w przestrzeni publicznej i na drogach, w jednostkach terytorialnych (concelhos) o wysokim ryzyku epidemicznym, codziennie w godzinach 23:00-5:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 13:00-5:00, z wyjątkiem pilnych podróży i których nie da się uniknąć;

📌możliwość nieinwazyjnego kontrolowania temperatury ciała w celu dostępu do miejsca pracy, usług lub instytucji publicznych, placówek oświatowych lub handlowych, kulturalnych lub sportowych, środków transportu, obiektów mieszkalnych, zakładów opieki zdrowotnej, aresztów lub ośrodków edukacyjnych, oraz dostęp do tych przestrzeni może być uniemożliwiony, jeśli odmówi się kontroli temperatury ciała lub jeśli dana osoba ma temperaturę ciała wyższą niż normalna;

📌Zlecanie wykonania badań w kierunku zakażenia SARS-VOC-2 dla różnych sektorów działalności (jednostki zdrowia lub opieki dla osób starszych i dzieci; system penitencjarny; instytucje edukacyjne itp.), a także dla osób chcących wjechać lub opuścić terytorium drogą powietrzną lub morza, tych, którzy chcą mieć dostęp do innych lokalizacji, określonych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia.

Wrócimy z informacją!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.