pustypusty

Komisja Europejska nakazała państwu rumuńskiemu odzyskanie od Blue Air 33.84 mln euro

0 340

Komisja Europejska uznała, że ​​plan restrukturyzacji Blue Air, mający na celu przywrócenie przewoźnikowi długoterminowej rentowności, jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Komisja nakazała Rumunii odzyskanie około 33,84 mln euro (163,8 mln lei) nielegalnej pomocy państwa przyznanej spółce Blue Air.

Linia lotnicza, która od 2019 roku boryka się z trudnościami finansowymi, otrzymała pomoc państwa na przezwyciężenie skutków pandemii Covid-19 oraz pożyczkę ratunkową. Komisja uznała plan restrukturyzacji za nieodpowiedni i nierealistyczny, czego dowodem była niezdolność Blue Air do kontynuowania działalności i złożony w konsekwencji wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Rumunia musi teraz odzyskać nielegalną pomoc państwa wraz z odsetkami, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Pytanie brzmi: „Od kogo odzyska te pieniądze?” :)!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.