Centrum Badań i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego - CIAS wydał komunikat prasowy w sprawie katastrofy samolotu Britten - Norman Islander (BN - 2)

0 619

20 stycznia 2014 roku samolot Britten - Norman Islander (BN - 2) (YR-BNP) należący do Wyższej Szkoły Lotnictwa Cywilnego został zmuszony do lądowania w Górach Zachodniorumuńskich, na granicy hrabstw Alba, Cluj i Bihor. Nie będę się upierał przy niefortunnym wydarzeniu, w którym zginęli Adrian Iovan (pilot dowódca) i Aurelia Ion (studentka V roku oficera Instytutu Medyczno-Wojskowego w Bukareszcie), ale skupię się na śledztwie. Jest zbyt wcześnie, aby dokładnie ustalić przyczyny, które doprowadziły do ​​tego wypadku, więc najlepiej byłoby pozostawić kompetentnym instytucjom zajęcie się tą sprawą.

Przedstawiam Państwu komunikat wydany przez Centrum Badań i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego - CIAS

Centrum Dochodzeń i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego – CIAS jest jedynym organem technicznym w Rumunii, specjalizującym się w prowadzeniu dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. CIAS powstał w 2010 roku, jako instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną, podległa Ministerstwu Transportu i Infrastruktury, poprzez reorganizację Służby Śledczej Transportu Lotniczego.

CIAS jest wyznaczony do organizowania, prowadzenia, koordynowania, kontrolowania i wykonywania dochodzeń w sprawie zdarzeń w lotnictwie cywilnym, w celu ustalenia faktów, przyczyn i okoliczności, które doprowadziły do ​​ich wystąpienia oraz wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 996 i art. 2 ust. (2) Rozporządzenia Rządu nr. 51/1999, zatwierdzony z modyfikacjami i uzupełnieniami ustawą nr. 794/2001.

„Centrum Badań i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego profesjonalnie bada wszystkie zdarzenia w lotnictwie cywilnym, a opinia publiczna powinna zrozumieć, że proces dochodzenia jest długi i obejmuje kilka następujących po sobie etapów, w celu przygotowania raportów z dochodzenia. Tym samym specjaliści CIAS udają się na miejsce zdarzenia, pobierają próbki, dane i odzyskują wrak samolotu, transportują wrak, wracają do siedziby w Bukareszcie, analizują wszystkie istotne dokumenty, dowody i informacje oraz w razie potrzeby posiadają inne ekspertyzy dane techniczne (w zależności od przypadku) niektórych elementów statku powietrznego Uzyskane dane są potwierdzane i skonkretyzowane w projekcie raportu, który jest przesyłany do wszystkich państw zaangażowanych w wydarzenie, za pośrednictwem podobnych organów CIAS.

W razie wypadku w dniu 20 stycznia 2014 roku wyprodukowanego przez samolot Britten - Norman Islander (BN - 2), o numerze rejestracyjnym YR-BNP i należący do Wyższej Szkoły Lotnictwa Cywilnego, raport zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych Stany Ameryki (przez NTSB – Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu) i Wielką Brytanię (za pośrednictwem AAIB – Air Accidents Investigation Branch) ”, powiedział Nicolae STOICA, dyrektor generalny Centrum Badań i Analiz Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego.

„Po sporządzeniu Projektu Raportu, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6, Sekcja 6.3 Załącznika 13 do Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o badaniu wypadków i incydentów lotniczych, oczekuje się, że od zainteresowanych państw zostaną otrzymane wszelkie uwagi dotyczące 60 dni. Po upływie tego okresu Projekt Raportu może zostać uzupełniony (o ile otrzymane uwagi są istotne), a Raport Końcowy wynikający z dochodzenia może zostać upubliczniony.”, dodał Nicolae STOICA.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.