156 obywateli Rumunii zostało repatriowanych z Włoch lotem TAROM

0 2.285

Podejmowane są dalsze wysiłki w celu ułatwienia powrotu do kraju obywateli rumuńskich przebywających czasowo za granicą i dotkniętych środkami ograniczającymi transport lotniczy przyjętymi w kontekście zarządzania pandemią COVID-19.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wieczorem w środę 20 maja 156 obywateli rumuńskich oraz dwóch cudzoziemców przebywających w Rumunii, którzy przebywali na terytorium Republiki Włoskiej, bezpiecznie powróciło do kraju.

Repatriacji zapewnił specjalny lot obsługiwany przez Tarom, na trasie Bukareszt-Rzym-Bukareszt.

Również tym samym lotem, na trasie Bukareszt - Rzym, ułatwiono repatriację 132 obywatelom Włoch, którzy przebywali na terytorium Rumunii.

MSZ wznawia poprzednie nabory dotyczące uprzedniej weryfikacji informacji publikowanych w dniu Strona internetowa MAE, odpowiednio na stronach internetowych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych Rumunii za granicą.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.