W sezonie letnim 1.4 do Grecji przyjedzie 2022 miliona rumuńskich turystów!

0 346

Greckie służby graniczne szacują, że liczba turystów w Rumunii, oczekiwana w bieżącym sezonie letnim, wyniesie około 1,4 mln, wynika z oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) przesłanego AGERPRES.

Delegacja MSZ przebywała w Republice Greckiej w dniach 27 i 28 maja w celu odbycia szeregu spotkań technicznych z przedstawicielami greckich i bułgarskich władz lokalnych i regionalnych, a także z przedstawicielami greckich pracodawców branży hotelarskiej, aby znaleźć najlepsze rozwiązania ułatwiające dostęp i pobyt turystów rumuńskich, w kontekście sezonu letniego.

1.4 mln rumuńskich turystów pojedzie do Grecji

Podczas rozmów technicznych na przejściu granicznym Kulata-Promachonas, w których uczestniczyli również przedstawiciele policji państwowej i granicznej z Bułgarii i Grecji, strona rumuńska przedstawiła greckim i bułgarskim rozmówcom szereg zastrzeżeń rumuńskich turystów do dużego czasu oczekiwania na przejście graniczne, władze rumuńskie obawiały się ryzyka powtórzenia długich opóźnień z poprzednich lat i zapewniły o pełnej gotowości strony rumuńskiej do współpracy instytucjonalnej w celu znalezienia rozwiązań usprawniających ruch na granicy bułgarsko-greckiej oraz skrócić czas oczekiwania.

Przedstawiciele władz bułgarskich i greckich powiedzieli, że podjęto już szereg środków uzupełniających w celu zniesienia ograniczeń zdrowotnych i że doprowadzą one do skrócenia czasu oczekiwania na wjazd do Republiki Greckiej.

Do najważniejszych środków zgłoszonych przez stronę grecką należą: uzupełnienie liczby greckich funkcjonariuszy straży granicznej do kontroli granic; zwiększenie przepustowości tranzytowej przez przejście graniczne poprzez zorganizowanie dodatkowych stanowisk; uproszczenie procedur sprawdzania dokumentów podróży dla obywateli UE; lepsza koordynacja między bułgarskimi i greckimi służbami granicznymi w zakresie przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o wielkości tranzytu na granicy rumuńsko-bułgarskiej.

Konsultacje, które odbyły się przy tej okazji stworzyły również przesłanki do zorganizowania po raz pierwszy w kolejnym okresie trójstronnego spotkania technicznego Rumunia-Bułgaria-Grecja na temat zarządzania ruchem turystów podróżujących drogami w Republikę Grecką przez Bułgarię.

MSZ przesyła obywatelom Rumunii, którzy chcą podróżować do Grecji w bieżącym sezonie letnim, następujące zalecenia: przed wyjazdem należy zapoznać się ze stroną internetową MSZ, w sekcji Warunki podróży; korzystanie z alternatywnych przejść granicznych dla ruchu drogowego dla turystów, biorąc pod uwagę, że przejście graniczne Kulata-Promachonas jest najbardziej pożądane o tej porze roku; unikanie w miarę możliwości wyjazdów w dni od końca tygodnia i przedziały czasowe maksymalnej aglomeracji, 12:00-18:00; upewnić się, że mają wystarczające zapasy paliwa, żywności i wody w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.